Biuletyn Informacyjny

W 1993 roku Oddział PTT w Bielsku-Białej rozpoczął wydawania „Biuletynu Informacyjnego”. Inicjatorem i pierwszym redaktorem był Jan Weigel, dzięki któremu ukazały się 53 numery naszego periodyku. Wraz z wyborem Szymona Barona na prezesa Oddziału w 2008 r. przejął on redakcję naszego czasopisma, z czasem zwiększając jego objętość do 8 stron. Gdy początkiem 2011 roku redakcję wzmocnił Tomasz Węgrzyn wykonaliśmy kolejny krok naprzód, by wraz z publikacją numeru 68 na początku 2012 r. przekształcić „Biuletyn Informacyjny” w kwartalnik, który ukazywał się do roku 2017.
.

2017

Biuletyn Informacyjny nr 3 (90) / 2017 (pdf – 3510 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (89) / 2017 (pdf – 6247 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (88) / 2017 (pdf – 3521 KB)

2016

Biuletyn Informacyjny nr 4 (87) / 2016 (pdf – 4065 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 3 (86) / 2016 (pdf – 3328 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (85) / 2016 (pdf – 10453 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (84) / 2016 (pdf – 4161 KB)

2015

Biuletyn Informacyjny nr 4 (83) / 2015 (pdf – 3950 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 3 (82) / 2015 (pdf – 3946 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (81) / 2015 (pdf – 5817 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (80) / 2015 (pdf – 4303 KB)

2014

Biuletyn Informacyjny nr 4 (79) / 2014 (pdf – 3432 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 3 (78) / 2014 (pdf – 3326 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (77) / 2014 (pdf – 4451 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (76) / 2014 (pdf – 6512 KB)

2013

Biuletyn Informacyjny nr 4 (75) / 2013 (pdf – 5776 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 3 (74) / 2013 (pdf – 3830 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (73) / 2013 (pdf – 4826 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (72) / 2013 (pdf – 3926 KB)

2012

Biuletyn Informacyjny nr 4 (71) / 2012 (pdf – 5252 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 3 (70) / 2012 (pdf – 4612 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (69) / 2012 (pdf – 6155 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (68) / 2012 (pdf – 5029 KB)

2011

Biuletyn Informacyjny nr 5 (67) / 2011 (pdf – 1676 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 4 (66) / 2011 (pdf – 5661 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 3 (65) / 2011 (pdf – 4538 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (64) / 2011 (pdf – 1895 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (63) / 2011 (pdf – 3775 KB)

2010

Biuletyn Informacyjny nr 4 (62) / 2010 (pdf – 1878 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 3 (61) / 2010 (pdf – 1143 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (60) / 2010 (pdf – 1538 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (59) / 2010 (pdf – 2378 KB)

2009

Biuletyn Informacyjny nr 3 (58) / 2009 (pdf – 793 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (57) / 2009 (pdf – 686 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (56) / 2009 (pdf – 1002 KB)

2008

Biuletyn Informacyjny nr 4 (55) / 2008 (pdf – 859 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 3 (54) / 2008 (pdf – 262 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (53) / 2008 (pdf – 217 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (52) / 2008 (pdf – 172 KB)

2007

Biuletyn Informacyjny nr 4 (51) / 2007 (pdf – 124 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 3 (50) / 2007 (pdf – 155 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (49) / 2007 (brakuje)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (48) / 2007 (pdf – 164 KB)

2006

Biuletyn Informacyjny nr 2 (47) / 2006 (pdf – 169 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (46) / 2006 (brakuje)

2005

Biuletyn Informacyjny nr 3 (45) / 2005 (pdf – 1006 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (44) / 2005 (pdf – 163 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (43) / 2005 (pdf – 303 KB)

2004

Biuletyn Informacyjny nr 4 (42) / 2004 (pdf – 206 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 3 (41) / 2004 (pdf – 167 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (40) / 2004 (brakuje)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (39) / 2004 (pdf – 185 KB)

2003

Biuletyn Informacyjny nr 3 (38) / 2003 (pdf – 184 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (37) / 2003 (pdf – 192 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (36) / 2003 (pdf – 183 KB)

2002

Biuletyn Informacyjny nr 4 (35) / 2002 (pdf – 203 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 3 (34) / 2002 (pdf – 190 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (33) / 2002 (pdf – 209 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (32) / 2002 (pdf – 201 KB)

2001

Biuletyn Informacyjny nr 3 (31) / 2001 (pdf – 248 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (30) / 2001 (pdf – 251 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (29) / 2001 (pdf – 227 KB)

2000

Biuletyn Informacyjny nr 3 (28) / 2000 (pdf – 115 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (27) / 2000 (pdf – 241 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (26) / 2000 (pdf – 309 KB)

1999

Biuletyn Informacyjny nr 5 (25) / 1999 (pdf – 242 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 4 (24) / 1999 (pdf – 383 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 3 (23) / 1999 (pdf – 669 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (22) / 1999 (pdf – 67 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (21) / 1999 (pdf – 384 KB)

1998

Biuletyn Informacyjny nr 3 (20) / 1998 (pdf – 1080 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (19) / 1998 (pdf – 393 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (18) / 1998 (pdf – 578 KB)

1997

Biuletyn Informacyjny nr 3 (17) / 1997 (pdf – 420 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (16) / 1997 (pdf – 633 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (15) / 1997 (pdf – 557 KB)

1996

Biuletyn Informacyjny nr 4 (14) / 1996 (pdf – 140 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 3 (13) / 1996 (pdf – 376 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (12) / 1996 (pdf – 728 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (11) / 1996 (pdf – 215 KB)

1995

Biuletyn Informacyjny nr 5 (10) / 1995 (pdf – 178 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 4 (9) / 1995 (pdf – 147 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 3 (8) / 1995 (pdf – 303 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (7) / 1995 (pdf – 221 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (6) / 1995 (brakuje)

1994

Biuletyn Informacyjny nr 3 (5) / 1994 (pdf – 224 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 2 (4) / 1994 (pdf – 265 KB)
Biuletyn Informacyjny nr 1 (3) / 1994 (pdf – 195 KB)

1993

Biuletyn Informacyjny nr 2 / 1993 (brakuje)
Biuletyn Informacyjny nr 1 / 1993 (pdf – 177 KB)