Bielski Syjon – wycieczka szkoleniowa – 18 marca 2017 r.

Cel kolejnej z wycieczek szkoleniowych organizowanych przez przewodników z istniejącego przy naszym oddziale Koła Przewodników PTT był bardzo bliski. Bielski Syjon, bo o nim mowa, dzieli od siedziby Oddziału PTT w Bielsku-Białej około trzystu metrów. Cel wycieczki nie był wybrany przypadkowo – w tym roku przypada bowiem 500. rocznica reformacji.
Z inicjatywy Witka Kubika, który był naszym dzisiejszym przewodnikiem, spotkaliśmy się o godzinie 10 przed wejściem do Ośrodka Wydawniczego Augustana – powstałego w 1991 roku na miejscu „starej” szkoły ewangelickiej.
Na początek dostaliśmy solidną dawkę informacji historycznych. Oprócz założeń reformacji, której początek datowany jest na 31 października 1517 r., gdy sprzeciwiając się praktyce sprzedaży odpustów, Marcin Luter zawiesił na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez, wiele dowiedzieliśmy się o historii ewangelików na terenie dawnego Śląska Cieszyńskiego i ogólnie na terenach Polski.
W obrębie Bielskiego Syjonu obejrzeliśmy z zewnątrz Kościół ewangelicki pw. Zbawiciela, gmach Wyższej Szkoły Administracji – dawną ewangelicką szkołę męską i seminarium nauczycielskie, gmach Szkoły Podstawowej nr 2 – budynek dawnej szkoły żeńskiej, Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja – dawniej Alumneum im. P. E. Lauerbacha, Pomnik Wdzięczności i Miłości – klasycystyczny nagrobek pastora Georga Nowaka oraz Studnię Pastorów – granitową tumbę, na bokach której umieszczono nazwiska czterech zasłużonych pastorów bielskich: Johanna Georga v. Schmitza, Karla Samuela Schneidera, Lukasa Wenceliusa i Jerzego Trzanowskiego. Dowiedzieliśmy się też co nieco o innych zaliczanych do Bielskiego Syjonu: Domu Opieki SOAR – zbudowanym w latach 1906–1907 jako sierociniec ewangelicki oraz gmachu Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, który od 1905 roku służył jako Śląski Ewangelicki Dom Diakonis.
Następnie weszliśmy od strony plebanii do Kościoła Ewangelickiego pw. Zbawiciela, zbudowanego w latach 1782-1790 według projektu Szymona Bogumiła Zuga. Kościół ten jest katedrą diecezji cieszyńskiej. O historii tego, czterokrotnie przebudowywanego w XIX wieku obiektu opowiadał nam nasz przewodnik Witek, natomiast z aktualną działalnością Parafii Ewangelicko-Augsburskiej oraz różnicach w obrządku katolickim i ewangelickim zaznajomił nas proboszcz ks. Krzysztof Cienciała.
Tradycyjne zdjęcie grupowe zrobiliśmy przed jedynym w Polsce pomniku Marcina Lutra, który został wykonany z brązu przez Franza Vogla w 1900 r. i pomimo zawirowań historii dotrwał w tym miejscu do naszych czasów.
Na koniec wycieczki udaliśmy się na Plebanię Katedry Zbawiciela, której budynek powstał w 1794 jako „nowa” szkoła ewangelicka. Obecnie w tym miejscu mieści się siedziba biskupa diecezji cieszyńskiej, a my na zaproszenie księdza Krzysztofa mogliśmy się posilić ciepłą herbatą lub kawą i ciastkami. Był to doskonały kontrast do mżystej pogody, która towarzyszyła nam od początku wycieczki.
Nie zajrzeliśmy dzisiaj na założony w 1833 roku Stary Cmentarz Ewangelicki, na którym pochowanych zostało wielu zasłużonych mieszkańców Bielska, m.in. Theodor Sixt, Karl Samuel Schneider, Teodor Haase, Gustaw Josephy, czy Karl Kolbenheyer – autor przewodnika po Tatrach „Die Hohe Tatra” z 1876 roku. Będzie z pewności okazja, by w 500-lecie reformacji jeszcze nieraz przyjrzeć się historii bielskich i bialskich ewangelików. Do zobaczenia na następnej wycieczce!

SB
.

uczestnicy wycieczki przed pomnikiem Marcina Lutra

Ten wpis został opublikowany w kategorii Koło Przewodników, kronika - 2017. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.