„Co słychać?” – nr 1 (241) / 2011

Można już pobrać pierwszy w tym roku, 8-stronicowy numer „Co słychać?”.
W numerze można dowiedzieć się co nowego w pracach Zarządu Głównego, a także wzmiankę o szkoleniu prezesów i skarbników oddziałów. Z działalności oddziałów warto zauważyć, że  w Oddziale Karpackim PTT w Łodzi odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, a Oddział PTT w Tarnowie zaprasza na II Ponadgimnazjalny Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Górach – tym razem o Beskidzie Wyspowym.
Fakt, że działalność rozpoczęła komisja ds. historycznych można zauważyć w artykule Janusza Machulika o oddziałach i kołach PTT na Górnym Śląsku. Warto tu zauważyć, że habilitował się prezes nieistniejącego już Oddziału Górnośląskiego PTT, Janusz Ślusarczyk. Dodatkowo druga część opowieści Stanisława Artura Desławskiego o oddziałach PTT na terenach zachodnich, a także informacja o rozpoczęciu subskrypcji na „Kronikę Odrodzenia PTT 1981-1990”.
Ostatnia strona, podobnie jak w poprzednich latach przynosi nam informację, jak przekazać 1% podatku na rzecz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskie, o co serdecznie prosimy.

Serdecznie zachęcam do lektury numeru. (pobierz -> 0,93 MB)

Ten wpis został opublikowany w kategorii "Co słychać?". Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.