„Główny Szlak Sudecki”

gssNa posiedzeniu ZG PTT w dniu 12 czerwca 2015 r. w Zakopanem, z inicjatywy prezesa Oddziału PTT w Chrzanowie ustanowiono nową odznakę krajoznawczo-turystyczną PTT za przejście Głównego Szlaku Sudeckiego. Regulamin odznaki „Główny Szlak Sudecki” i jej projekt, spójny z odznakami GSB i MSB opracował Remigiusz Lichota.
.

Regulamin odznaki krajoznawczo-turystycznej PTT
„Główny Szlak Sudecki”
.

1. Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna PTT „Główny Szlak Sudecki” (zwana dalej OKT PTT GSS) jest jednostopniowa.

2. Celem OKT PTT GSS jest popularyzacja turystyki górskiej w Sudetach, poznawanie ich walorów przyrodniczych i krajoznawczych oraz nawiązanie do historii PTT.

3. Odznakę OKT PTT GSS uzyskuje się poprzez piesze przejście Głównego Szlaku Sudeckiego na całej jego długości. Dopuszcza się podzielenie trasy GSS na odcinki oraz pokonywanie ich w dowolnym kierunku. Odznakę OKT PTT GSS można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi, m.in. GOT PTT i GOT PTT „Ku Wierchom”.

4. Odznakę OKT PTT GSS można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych, zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.

5. Poświadczenie odbycia wycieczek do OKT PTT GSS:

a) Poświadczenie odbycia wycieczek dokonuje się w „Książeczkach OKT PTT GSS” lub w „Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT GSS”

b) Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerami legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.

c) Przewodnicy górscy, przewodnicy GOT PTT i przodownicy turystyki górskiej są uprawnieni do potwierdzenia odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie nawet jeśli nie byli obecni na wycieczce. W/w mogą potwierdzać odbycie wycieczki, gdy mają przekonanie, że ubiegający się o odznakę odbył ją rzeczywiście, natomiast poza zakresem swoich uprawnień tylko gdy brali udział w wycieczce. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu przejścia trasy przez osobę.

d) Odmowa poświadczenia odbycia wycieczki powinna być stwierdzona (wraz z uzasadnieniem) w „Książeczce OKT PTT GSS” lub w „ Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT GSS”.

e) Książeczki OKT PTT GSS można nabyć w Oddziałach PTT lub zamówić pocztą w Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT (szczegóły na stronie www.ptt.org.pl). Formularze „Wykazów górskich wycieczek do OKT PTT GSS” oraz inne materiały związane z odznaką OKT PTT GSS można uzyskać w Oddziałach PTT, a także na stronach internetowych PTT.

6. Przebieg Głównego Szlaku Sudeckiego:

Świeradów Zdrój – Stóg Izerski – schr. PTTK – Polana Izerska – Rozdroże Pod Kopą – Rozdroże Pod Izerskimi Garbami – Rozdroże Pod Zwaliskiem (18 km) – schr. Wysoki Kamień – Szklarska Poręba – schr. Kamieńczyk – schr. Na Hali Szrenickiej – Czarcia Ambona – Czarna Przełęcz (36 km) – Przeł. Karkonoska – Słonecznik – schr. Dom Śląski – Karpacz Orlinek – Karpacz Płóczki (57 km) – Radzicz – Mysłakowice – Bukowiec – Przeł. Pod Średnicą – Rozdroże pod Bobrzakiem (83 km) – Szarocin – Paprotki – Bukówka – Lubawka (100 km) – Krzeszów – Grzędy (118 km) – Kowalowa Ługowina – Sokołowsko – schr. PTTK Andrzejówka – Turzyna (135 km) – Jedlina Zdrój – Przeł. Marcowa – Grządki – Przeł. Sokola (153 km) – Wielka Sowa – Przeł. Jugowska – schr. PTTK Zygmuntówka – Przeł. Woliborska – Przeł. Pod Szeroką (171 km) – Przeł. Pod Gołębią – Mała Przeł. Srebrna – Korzecznik – Słupiec – Kościelec – Księżno (196 km) – Ścinawka Średnia – Wambierzyce – Studzienno – Wąska Łąka – Burzowa Łąka (215 km) – Droga Nad Urwiskiem – Karłów – Błędne Skały – Rozdroże pod Lelkową – Kudowa Zdrój – Dańczów – Kulin Kłodzki (243 km) – Grzywacz – Duszniki Zdrój – Sołtysia Kopa – Zieleniec – schr. PTTK Orlica – Autostrada Sudecka (264 km) – Lasówka – Spalona – schr. PTTK Jagodna (278 km) – Ponikwa – Długopole Zdrój – Wilkanów (294,5 km) – Igliczna – schr. na Iglicznej – Międzygórze – schr. PTTK na Śnieżniku – Żmijowiec – Czarna Góra (316,5 km) – Przeł. Pod Chłopkiem – Kąty Bystrzyckie – Lądek Zdrój (330,5 km) – Wojtówka – Orłowiec – Jawornik Wielki – Złoty Stok (347,5 km) – Błotnica – Paczków – Lisie Kąty – Ujeździec (368 km) – Piotrowice Nyskie – Kałków (380 km) – Jarnołtów – Gierałcice – Bodzanów (404 km) – Głuchołazy – Podlesie – Jarnołtówek – Biskupia Kopa – Zamkowa Góra – Pokrzywna (428 km) – Wieszczyna (Nowa Wieś) – Dębowiec – Prudnik (444 km).

7. Po zebraniu potwierdzeń z przejścia całego szlaku, ubiegający się o odznakę przedstawia „Książeczkę OKT PTT GSS” z potwierdzeniami lub potwierdzone „Wykazy OKT PTT GSS” komisji weryfikacyjnej GOT PTT przy wybranym Oddziale PTT osobiście, bądź przesyłając pocztą, załączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

8. Po zweryfikowaniu i otrzymaniu potwierdzenia w „Książeczce OKT PTT GSS” odznakę można nabyć w Oddziałach PTT lub zamówić pocztą w Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT (szczegóły na stronie www.ptt.org.pl).

9. Nadzór nad OKT PTT GSS sprawuje Komisja ds. GOT PTT przy Zarządzie Głównym PTT, która przygotowuje regulamin zdobywania odznaki, dokonuje jego korekty w miarę potrzeby i opracowuje wzory dokumentacji. Ustalenia Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT podlegają zatwierdzeniu przez ZG PTT.

10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT.

12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ZG PTT.
.
Ostatnie zmiany w regulaminie uchwalono na posiedzeniu ZG PTT w Krakowie w dniu 16 lutego 2019 r.