Sylwetki prezesów

MARKIEWICZ Kazimierz

1924 – 1930 – prezes Koła PTT w Bielsku

ur. 04-12-1884 w Zwiahelu na Wołyniu
zm. 30-04-1975 w Rybniku

ukończył studia wyższe na Politechnice Lwowskiej i w Charkowie; wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Przemysłowej w Bielsku (1923-1937) oraz w Państwowej Szkole Budownictwa w Poznaniu (1937-1939); po wojnie profesor Politechniki Poznańskiej; członek Zarządu Oddziału PTT „Beskid Śląski” w Cieszynie; jeden z organizatorów Koła PTT w Bielsku i jego pierwszy prezes; członek Zarządu Głównego PTT (1930-1932)

——————————————————————————————-

BRASZKA Józef

1926 – 1930 – prezes Koła PTT w Białej

ur. 12-03-1884 w Bestwinie
zm. 27-08-1940 w Mauthausen

absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim; od ukończenia studiów do wybuchu wojny profesor w gimnazjum im. Adama Asnyka w Białej; jeden z organizatorów Bibliotek Powszechnych Towarzystwa Szkoły Ludowej na wsi bielskiej; członek Zarządu Oddziału Babiogórskiego PTT w Żywcu; współorganizator i pierwszy prezes Koła PTT w Białej; członek Zarządu Głównego PTT (1927-1932); w okresie okupacji aresztowany przez gestapo za udział w tajnym nauczaniu i osadzony w obozie w Mauthausen, gdzie zginął

——————————————————————————————-

LUBERTOWICZ Zygmunt

1930 – 1932 – prezes Oddziału PTT w Bielsku

ur. 16-09-1883 w Nowym Targu
zm. 20-09-1958 w Bielsku-Białej

absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, profesor w Pańswowym Gimnazjum Polskim w Bielsku; poeta; pierwszy prezes Oddziału PTT w Bielsku; odzaczony przez władze PRL Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

——————————————————————————————-

SOJKA Stanisław

1930 – 1933 – prezes Koła PTT w Białej
1933 – 1939 – prezes Oddziału PTT w Białej

ur. 29-12-1886 w Pisarzowicach
zm. 16-05-1950 w Rzeszowie

absolwent seminarium nauczycielskiego (1905); od ukończenia seminarium do wybuchu wojny nauczyciel w polskiej szkole im. Tadeusza Kościuszki w Białej Krakowskiej, dyrektor tejże szkoły od 1924 r.; jeden z organizatorów Koła PTT w Białej; prezes Koła i pierwszy prezes Oddziału PTT w Białej, członek Zarządu Głównego PTT (1932-1937), w czasie okupacji aresztowany przez gestapo i osadzony w obozie w Dachau, a następnie w Mauthausen-Gusen, po wojnie inspektor szkół zawodowych w Rzeszowie

——————————————————————————————-

ADAMECKI Teofil

1933 – 1938 – prezes Oddziału PTT w Bielsku

ur. 12-12-1886 na Zaolziu
zm. 05-12-1969 w Bielsku-Białej

absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego; prezes organizacji studenckiej „Znicz”, skupiającej młodzież akademicką Śląska Cieszyńskiego; od ukończenia studiów pracował w Cieszynie; po I wojnie światowej członek Polskiej Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, aż do jej likwidacji; dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Bielsku (do końca 1938 r.); wykładowca ekonomii w Średniej Szkole Handlowej w Białej; prezes Oddział PTT w Białej; po wojnie współorganizator i pierwszy prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1929).

——————————————————————————————-

NECHAY Alfred

1938 – 1939 – p.o. prezesa Oddziału PTT w Bielsku
1939 – prezes Oddziału PTT w Bielsku

ur. 20-05-1891 w Wołowskiej Wsi
zm. 16-08-1944 w Dunferlino (Szkocja)

inżynier, kapitan wojsk inżynieryjnych; absolwent Wydziału Lądowo-Wodnego Politechniki Lwowskiej; dyrektor Zakładów Gazowych i Wodociągowych w Bielsku, prezes bielskiego koła Polskiego Stowrzyszenia Inżynierów i Techników Województwa Śląskiego, prezes Oddziału PTT w Bielsku (1938-1939)

——————————————————————————————-

CHMIELEWSKI Zenon

1945 – prezes Oddziału PTT w Bielsku-Białej

ur. 21-12-1895 w Szczutowie
zm. 29-09-1993 w Dąbrowie Górniczej

prawnik, adwokat, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, legionista (komendant POW II Obwodu Lipnowskiego w latach 1915-1918), ochotnik w wojniej polsko-sowieckiej, uczestnik II wojny światowej, Starosta Bielski (luty – sierpień 1945 r.), prezes Oddziału PTT w Bielsku-Białej (1945); po powrocie do Dąbrowy Górniczej aktywny społecznik: Przewodniczący Miejskiego Komitetu Odbudowy Warszawy (1946-1965), aktywny działacz dąbrowskiego Klubu Literackiego, honorowy wiceprzewodniczący Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej oraz wiceprzewodniczący Komitetu opieki nad kopcem J. Piłsudskiego przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Honorowy Obywatel Dąbrowy Górniczej (12.12.1990 r.); oznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Medalem za Warszawę 1939-1945, Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

——————————————————————————————-

WRÓBEL Tomasz

1946 – 1950 – prezes Oddziału PTT w Bielsku-Białej

ur. 11-12-1897 w Witkowicach
zm. 08-02-1982 w Bielsku-Białej

uczestnik I wojny światowej, na froncie od 1916 r., a następnie w obozie jenieckim na Syberii; po powrocie do Polski (1919 r.) podjął studia w Krakowie; pracownik banku w Białej; dyrektor Banku Inwestycyjnego w Białej (1949-1969); członek Zarządu Czytelni Polskiej w Białej (1922-1933), współzałożyciel SN PTT w Białej (1928) i jej prezes (do 1950 r.), działacz PZN (sędzia, instruktor narciarski, członek Zarządu Głównego); członek PTT od 1922 r.; członek Zarządu Koła (później Oddziału) PTT w Białej (1926-1933); sekretarz Zarządu Oddziału (1928-1939); członek Zarządu Głównego PTT (1935-1946); w okresie okupacji prowadził konspiracyjną pracę w Prezydium PTT; prezes Oddziału PTT w Bielsku-Białej (1946-1950); prezes (1950-1964) oraz wiceprezes (1964-1966) Oddziału PTTK w Bielsku-Białej; wiceprezes ZG PTT (1946-1950); członek Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK (1957-1977); członek Kapituły Odznaczeń PTTK (1960-1977); członek Rady Turystyki GKKFiT w Warszawie (1960-1975); Członek Honorowy PTTK (1965 r.); odznaczony przez władze PRL m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym i Srebrnym Krzyżami Zasługi

——————————————————————————————-

PUKOWSKI Jerzy

1990 – 1993 – prezes Oddziału PTT w Bielsku-Białej

ur. 17-11-1955 w Bielsku-Białej

turystykę górską uprawiał wraz z ojcem Jerzym od najmłodszych lat; w 1975 r. wstąpił do Speleoklubu Bielsko-Biała, w ramach którego, po ukończeniu kursu podstawowego, dokonał sportowych przejść wszystkich większych jaskiń tatrzańskich, a także odwiedził jaskinie Czech, Słowacji, Węgier, Hiszpanii, Francji, Rumunii, Włoch, Austrii oraz Belgii; wraz z Koleżankami i Kolegami z Klubu bardzo aktywnie prowadził działalność inwentaryzacyjno-dokumentacyjną w jaskiniach beskidzkich (od Beskidu Śląskiego po Beskid Sądecki i Pogórza), której wynikiem jest Inwentarz „Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych” wydany przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, a w którego tworzeniu miał istotny wkład jako jeden z autorów oraz redaktorów; twórca i pierwszy redaktor „Zacisku”; poprzez swoje zainteresowania górskie znalazł się wśród członków-założycieli Oddziału PTT w Bielsku-Białej oraz jego pierwszym prezesem; ze względu na zainteresowania speleologiczne wielu członków postanowiono zająć się inwentaryzacją zwierząt żyjących w jaskiniach, a zadanie jest w dalszym ciągu kontynuowane przez niektórych grotołazów ze Speleoklubu Bielsko-Biała; ze względu na równoczesne pełnienie funkcji sekretarza Zarządu Speleoklubu (1987-2003), po kadencji zrezygnował z funkcji prezesa Oddziału, jednak nadal jednak dzielił górskie zainteresowania z niektórymi członkami Oddziału; instruktor taternictwa jaskiniowego PZA
.

——————————————————————————————-

WEIGEL Jan

1993 – 2008 – prezes Oddziału PTT w Bielsku-Białej
od 2008 – prezes honorowy Oddziału PTT w Bielsku-Białej

ur. 08-02-1935 w Bielsku-Białej

absolwent chemii na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (1956), pracował w zakładach przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz zakładach i ośrodku badawczo-rozwojowym przemysłu elektromaszynowego na stanowiskach specjalistów i kierowniczych (1957-1983), nauczyciel (1983-2000); przewodnik beskidzki I klasy (od 1955), pilot wycieczek zagranicznych (od 1955), przewodnik miejski na Katowice i Górnośląski Okręg Przemysłowy, przewodnik terenowy po obszarze byłych siedmiu województw południowej Polski (od woj. bielskiego po woj. świętokrzyskie), starszy instruktor taternictwa (od 1956), instruktor przewodnictwa górskiego (od 1996); sekretarz, wiceprezes i prezes Klubu Wysokogórskiego w Bielsku-Białej (1954-1987), prezes Bielskiego Klubu Alpinistycznego (1988-2011), działacz PTTK (1983-1992 – wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK przy FSM w Bielsku-Białej, 1983-1999 – opiekun SKKT), prezes (1993-2008) i prezes honorowy (od 2008) Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku-Białej, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie (1994-2004), przewodniczący Komisji d.s. Przewodnictwa ZG PTT (1995-2004), przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTT (2004-2007), członek GOPR (1983-1992), były członek Straży Ochrony Przyrody; taternik i alpinista, uczestnik i kierownik wielu obozów alpinistycznych w górach Europy oraz wypraw w góry Azji (Kaukaz, Pamir, Hindukusz), Afryki (Wysoki Atlas) i Ameryki Południowej (Andy Peruwiańskie i Argentyńskie), członek honorowy Klubu Wysokogórskiego w Bielsku-Białej (1982), Bielskiego Klubu Alpinistycznego (1992), Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (2007) i Polskiego Związku Alpinizmu (2010), odznaczony odznaką „zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” (1989), srebrną honorową odznaką PTTK (1991), „Złotą Odznakę PTT z kosówką” (1998), państwowym odznaczeniem „Za zasługi dla turystyki” (1998), wyróżnieniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej „za osobiste zaangażowanie w działania na rzecz integracji europejskiej poprzez popularyzowanie idei ruchu turystycznego oraz promowanie walorów turystycznych Podbeskidzia” (2004), Złotym Krzyżem Zasługi (2005), odznaką Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla sportu” (2008), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz Dyplomem Marszałka Województwa Śląskiego „za zasługi dla rozwoju turystyki w województwie śląskim” (2014)

——————————————————————————————-

BARON Szymon

od 2008 – prezes Oddziału PTT w Bielsku-Białej

ur. 25-11-1981 w Bielsku-Białej

absolwent metalurgii na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2006), przewodnik beskidzki III klasy (2015), przewodnik GOT PTT (2004), znakarz szlaków (2011), członek Zarządu (1999-2008), następnie prezes (od 2008) Oddziału PTT w Bielsku-Białej, członek Zarządu Głównego (2004-2007), następnie wiceprezes (2007-2010, 2016-2019) i prezes (2010-2013) Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz zastępca przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT (2013-2016), redaktor informatora ZG PTT „Co Słychać?” (2007-2023),  redaktor „Pamiętnika PTT” (2016-2023); organizator wypraw trekkingowych w góry Europy (m.in. Góry Dynarskie, Góry Skandynawskie, Alpy, Sierra Nevada, Ural Subpolarny); członek honorowy PTT (2023), odznaczony „Złotą Odznakę PTT z kosówką” (2007), państwowym odznaczeniem „Za zasługi dla turystyki” (2010), Brązowym Krzyżem Zasługi (2013), wyróżnieniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej „za osobiste zaangażowanie w rozwój turystyki w regionie oraz promowanie walorów turystycznych Bielska-Białej” (2014), Dyplomem Marszałka Województwa Śląskiego „za zasługi dla rozwoju turystyki w województwie śląskim” (2014), Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego „za wkład w rozwój i promocję turystyki w Województwie Małopolskim” (2017), Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2019) oraz odznaczeniem „Za zasługi dla ochrony środowiska i klimatu (2023)