Składki członkowskie

Uchwałą Zarządu Oddziału PTT w Bielsku-Białej z dnia 20.10.2022 r. z powodu zwiększenia odpisu na rzecz ZG PTT oraz spowodowanego inflacją wzrostu kosztów, po raz pierwszy od 20 lat podniesiono wysokość składek. Składki członkowskie w roku 2024 wynoszą:

  • normalna: 60 zł
  • ulgowa (emeryci i renciści): 40 zł
  • ulgowa (uczniowie i studenci): 25 zł

Od 2014 obowiązuje dodatkowo ulga rodzinna – małżonkowie i dzieci członków Oddziału płacą składkę niższą o 5 zł, niż przedstawiono powyżej (nie dotyczy osób wstępujących do PTT).