„Pamiętnik PTT”

Sztandarowym, ogólnopolskim pismem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego jest rocznik „Pamiętnik PTT”. Nazwa nawiązuje do czasopisma, które w latach 1876–1919 było wydawane przez Towarzystwo Tatrzańskie. Było ono w całości poświęcone tematyce górskiej – ludziom gór, ich mieszkańcom, przyrodzie górskiej i jej ochronie oraz historii ziem górskich. Tę formułę i zakres tematyczny kontynuuje „Pamiętnik PTT”. Pierwszy jego tom ukazał się w 1992 roku – po zarejestrowaniu PTT.
Pierwszymi redaktorami „Pamiętnika PTT” byli Barbara Morawska-Nowak i Adam Liberak. Pod ich redakcją ukazało się 13 tomów naszego wydawnictwa, a w pracach redakcyjnych brali udział w różnych okresach czasu również Michał Roniker, Stanisław Janocha oraz Krzysztof Pietruszewski.
Po śmierci redaktora Liberaka w 2006 r., uchwałą VII Zjazdu Delegatów PTT w Zakopanem, redakcję „Pamiętnika PTT” powierzono Stefanowi Maciejewskiemu i Barbarze Morawskiej-Nowak. Pod tą redakcję ukazały się tomy 14-19, a od 20. tomu funkcję redaktora naczelnego objęła Barbara Morawska-Nowak.
Redaktorom udaje się namówić do współpracy wielu autorów o statusie profesorów uniwersyteckich i pracowników nauki, także dziennikarzy i „ludzi gór” dobrze posługujących się nie tylko czekanem, ale i piórem. Różnorodność tematyki (reportaż, artykuły historyczne i publicystyczne, wspomnienia, relacje z wypraw, dokument), staranna szata graficzna, liczna fotografia czarno-biała, wkładka z ilustracjami barwnymi, bogata kronika działalności PTT – czynią z „Pamiętnika PTT” czasopismo cieszące się uznaniem w szerokim kręgu miłośników gór polskich i świata. Ukazuje się ono w nakładzie 1000 egzemplarzy, o objętości ponad 450 stron, formatu 16x24cm.
.

Pokaż treść! Pokaż treść! Pokaż treść! Pokaż treść! Pokaż treść! Pokaż treść!