„Śladami bielsko-bialskiego PTT”

sbbptt-bigNa zebraniu Zarządu Oddziału PTT w Bielsku-Białej w dniu 8 lipca 2014 r., z okazji jubileuszu 90-lecia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku-Białej ustanowiono nową odznakę krajoznawczo-turystyczną PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT”. Autorem projektu odznaki jest Szymon Baron, a regulamin opracowali Szymon Baron i Dariusz Kojder.

.
Regulamin odznaki krajoznawczo-turystycznej PTT

„Śladami bielsko-bialskiego PTT”
.

1. Odznaka krajoznawczo-turystyczna PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” jest jednostopniowa.

2. Celami OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” są:
a) popularyzacja turystyki górskiej w Beskidach,
b) poznawanie walorów przyrodniczych i kulturowych Beskidów,
c) przybliżenie historii Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego działającego na terenie Bielska-Białej w latach 1924-1950 oraz po reaktywacji Oddziału PTT w Bielsku-Białej od roku 1990.

3.1. O przyznanie OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” można ubiegać się po spełnieniu warunków niniejszego regulaminu.
3.2. Warunkiem przyznania OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” dzieciom w wieku do 15 lat jest odbywanie wycieczek pod opieką pełnoletnich, doświadczonych turystów górskich.
3.3. OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” można zdobywać na wycieczkach odbytych od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r., a więc do roku jubileuszu 100. rocznicy utworzenia Koła PTT w Bielsku.

4. Aby zdobyć OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” należy odwiedzić minimum 14 z 15 miejsc związanych z historią bielsko-bialskiego PTT:
a) Koło/Oddział PTT w Bielsku (1924-1939):
1. Stożek
2. Wielka Racza
3. Przełęcz Przegibek
4. Zwardoń
5. Przełęcz Salmopolska
b) Koło/Oddział PTT w Białej (1926-1939):
6. Hala Miziowa
7. Markowe Szczawiny
8. Magurka
9. Żar
10. Trzy Kopce
c) Oddział PTT w Bielsku-Białej (1945-1950):
11. Szyndzielnia
12. Błatnia
13. Kozia Góra
d) Oddział PTT w Bielsku-Białej (po reaktywacji, od roku 1990):
14. lokal Oddziału PTT w Bielsku-Białej
15. Chata pod Kwiatkiem w Zawoi

5. Poświadczenia odwiedzenia miejsc podanych w pkt 3 regulaminu dokonuje się w książeczkach OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT”.
5.1. Poświadczeniami są:
a) pieczątki z odwiedzanych obiektów,
b) czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek; podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką,
c) fotografie uwidaczniające ubiegającego się o OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” obok odwiedzanych obiektów.
5.2. Książeczki OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” można nabyć w Oddziale PTT w Bielsku-Białej (szczegóły na stronie internetowej: www.bielsko.ptt.org.pl).

6. Po zebraniu potwierdzeń wymaganych w pkt 3 regulaminu, ubiegający się o OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT”  przedstawia książeczkę OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” komisji weryfikacyjnej GOT PTT przy Oddziale PTT w Bielsku-Białej osobiście, bądź przesyłając pocztą, załączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.
6.1. Ustala się ostateczny termin przedłożenia książeczki OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” na dzień 31 marca 2025 r. (w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego).

7. Po zweryfikowaniu i otrzymaniu potwierdzenia w książeczce OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT”, OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT”  można nabyć w Oddziale PTT w Bielsku-Białej lub zamówić pocztą dokonując wpłaty na konto Oddziału PTT w Bielsku-Białej (szczegóły na stronie internetowej: www.bielsko.ptt.org.pl).

8. Nadzór nad OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” pełni Komisja GOT PTT przy Oddziale PTT w Bielsku-Białej, która przygotowuje regulamin zdobywania OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT”, dokonuje jego korekty w miarę potrzeb i opracowuje wzory dokumentacji. Ustalenia Komisji GOT PTT podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału PTT w Bielsku-Białej.

9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji GOT PTT przy Oddziale PTT w Bielsku-Białej.

10. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarządu Oddziału PTT w Bielsku-Białej.

.
***

Książeczki OKT PTT „Śladami bielsko-bialskiego PTT” (podgląd – 3971 KB) można nabyć bezpośrednio w Oddziale PTT w Bielsku-Białej. Prosimy o kontakt mailowy (bielsko(at)ptt.org.pl) lub osobisty w trakcie dyżurów czwartkowych.

Książeczki można także wydrukować we własnym zakresie (okładka -127 KB, środek – 3044 KB). Aby uzyskać formę książeczki plik sladami_srodek.pdf należy wydrukować obustronnie. Udostępnione pliki pozwalają wydrukować dwie książeczki naraz.