Spotkanie środowiska przewodników górskich i wysokogórskich oraz instruktorów i trenerów alpinizmu – Warszawa, 28 lutego 2019 r.

W dniu 28 lutego br. odbyło się w Warszawie spotkanie środowiska przewodników górskich i wysokogórskich oraz instruktorów i trenerów alpinizmu, wpisujące się w działania Ministerstwa Sportu i Turystyki na rzecz stałego podwyższania bezpieczeństwa polskich turystów i osób uprawiających sport, a także uczestników wypraw alpinistycznych. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie było reprezentowane przez wiceprezesa naszego Oddziału Jana Nogasia, pełniącego funkcję przewodniczącego Komisji Przewodnickiej ZG PTT. Poniżej publikujemy relację z tego wydarzenia:

Spotkanie zostało zorganizowane przez Departament Turystyki i Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych. Jego celem było m.in. przekazanie uczestnikom wiedzy na temat kwalifikacji regulowanych i rynkowych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz uznawania kwalifikacji zawodowych na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej, a także zainicjowanie dyskusji dwóch zaproszonych środowisk (turystycznego i sportowego), działających na obszarach górskich, na temat możliwości współpracy w kwestii podwyższania bezpieczeństwa klientów.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki i zastępca Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego MSiT oraz zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych.
Ze strony zaproszonych byli szefowie lub przedstawiciele:

 • Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich,
 • Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego,
 • Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewodników Górskich LIDER,
 • Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Górskich,
 • Stowarzyszenia Wysokogórskich Przewodników Tatrzańskich,
 • Polskiego Związku Alpinizmu,
 • Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
 • Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, którego ja byłem przedstawicielem.

W toku dyskusji, której moderatorem było MSiT, na temat wyzwań stojących przed środowiskiem przewodników górskich w zakresie uznawania kwalifikacji uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na następujące zagadnienia:

 1. Istnieją punkty wspólne pomiędzy przewodnictwem wysokogórskim a alpinizmem, korzystna zatem będzie współpraca obu środowisk w kwestii koordynacji prac i kompatybilności wymaganych umiejętności przy opracowywaniu kwalifikacji zawodowych dla obu branż.
 2. W pracach nad modernizacją polskich uregulowań prawnych dotyczących zakresu szkoleń, powinny zostać wykorzystane standardy wypracowane i stosowane przez międzynarodowe organizacje zrzeszające przewodników górskich i wysokogórskich.
 3. Jednym z głównych problemów obu środowisk jest potrzeba odnalezienia się na rynku międzynarodowym, dlatego tak ważna jest możliwość porównywania efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) w oparciu o Europejską i Polską Ramę Kwalifikacji przy wykorzystaniu także Sektorowych Ram Kwalifikacji w turystyce i w sporcie.
 4. Celowość utrzymywania podziału w polskich przepisach na klasy i obszary górskie, obowiązujące przewodników górskich.
 5. Odejście od „elitarności” pewnych środowisk przewodnickich i ustalenie granicy między przewodnictwem górskim i wysokogórskim oraz celowość takich działań.
  Uwagi, sugestie oraz rekomendacje przedstawione podczas tego spotkania zostaną wykorzystane w pracach podejmowanych w Ministerstwie Sportu i Turystyki, w tym głównie w przygotowaniu „Białej księgi regulacji systemu promocji turystycznej”, której elementem będą zagadnienia dotyczące propozycji regulacji w zakresie działalności przewodników górskich i wysokogórskich.

Jan Nogaś
przewodnik beskidzki i tatrzański
Komisja Przewodnicka ZG PTT
.

w trakcie seminarium (fot. www.msit.gov.pl)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Koło Przewodników, kronika - 2019. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.