Sprzątamy Beskid Mały 2012

W związku z ogłoszeniem przez VIII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego roku 2012 Rokiem Ochrony Przyrody, Zarząd Oddziału PTT w Bielsku-Białej postanowił aktywnie włączyć się w obchody Roku poprzez posprzątanie szlaków turystycznych. Zdając sobie sprawę, że nie sposób posprzątać wszystkich szlaków, jako cel obraliśmy szlaki Beskidu Małego.

Łącznie w wycieczkach wzięło udział około 70 osób, posprzątaliśmy ponad 60 kilometrów szlaków i zebraliśmy 3000 (sic!) litrów śmieci.
.
wycieczki odbyte w ramach akcji:

.
w mediach o akcji:

gazety:

internet: