„Tisícovky ze tří národů” (CZ)


Na zasedání rady pobočky PTT v Bielsko-Biała dne 8. července 2014, z iniciativy Grzegorze Gierlasińskiego, bylo navrženo vytvoření nového vlastivědně-turistického odznaku PTT za pokoření tisícových vrcholů a návštěvu hradů a zámků v Polsku, České republice a na Slovensku. Usnesení o zřízení odznaku bylo potvrzeno hlasováním ve stejný den, byl také schválen návrh odznaku Grzegorze Gierlasińskiego.

.
Pravidla vlastivědně-turistického odznaku PTT
„Tisícovky ze tří národů”
.

1. Cílem odznaku „Tisícovky ze tří národů PTT” (dále jen TTN PTT) je podpořit zájem o poznávání historie Polska, České republiky a Slovenska návštěvou zámků, hradů a zřícenin, a také systematicky provozovat turistiku a vlastivědné výlety.
2. TTN PTT je možné získávat ve všech pohořích Polska, Česka i Slovenska v průběhu celého roku.
3.1. O udělení TTN PTT je možné se ucházet po splnění podmínek těchto Pravidel.
3.2. Podmínkou udělení TTN PTT dětem ve věku do 15 let je podnikání výletů v doprovodu plnoletých, zkušených horských turistů.
4.1. Dozor nad TTN PTT provádí Komise GOT PTT pobočka ve městě Bielsko-Biala (dále jen Komise GOT), která připravuje pravidla pro získání tohoto odznaku, provádí jejich úpravy, pokud je to nutné, a připravuje vzory dokumentace.
4.2. Zjištění Komise GOT podléhají schválení představenstvem PTT pobočka v Bielsko-Biala.
5.1. TTN PTT je třístupňovým odznakem; byly stanoveny následující stupně: bronzový, stříbrný a zlatý.
5.2. Odznak se získává v následujícím pořadí: bronzový, stříbrný a zlatý.
5.3. V jednom kalendářním roce lze získat pouze jeden stupeň TTN PTT.
5.4. Každý stupeň odznaku je možné získávat v libovolném počtu let.
5.5. Přebytek dobytých vrcholků po ověření libovolného stupně odznaku v daném roce je započítán na vrub další úrovně odznaku.
5.6. Nepočítá se vrcholek, jehož pokoření bylo provedeno v národním parku, kde je turistický ruch zakázán, a také opětovného pokoření objektu v průběhu získávání TTN PTT.
6. Určují se následující pohoří:
I. Česká republika: Krkonoše, Krušné hory, Český les, Šumava, Novohradské hory, Jizerské hory, Ještědský hřbet, Králický Sněžník, Rychlebské hory, Orlické hory, Hrubý Jeseník, Moravskoslezské Beskydy, Vsetínské vrchy, Hanušovická vrchovina.
II. Slovensko: Javorníký, Moravsko-sliezske Beskydy, Kysucké Beskydy, Oravské Beskydy, Podbeskydská vrchovina, Kisucká vrchovina, Oravská Magura, Oravská vrchovina, Ľubovnianska vrchovina, Čergov, Busov, Pieniny, Skorušinské vrchy, Spišská Magura, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Malá Fatra, Chočské vrchy, Tatry, Žiar, Levočské vrchy, Vtáčnik, Kremnické vrchy, Veľká Fatra, Nízke Tatry, Kozie chrbty, Starohorské vrchy, Štiavnické vrchy, Javorie, Poľana, Veporské vrchy, Stolické vrchy, Muránska planina, Slovenský raj, Volovské vrchy, Čierna hora, Branisko, Bachureň, Slanské vrchy, Bukovské vrchy, Vihorlatské vrchy.
III. Polsko: Tatry, Beskid Żywiecki, Karkonosze, Masyw Śnieżnika, Bieszczady, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Śląski, Beskid Wyspowy, Góry Izerskie, Góry Bialskie, Góry Orlickie, Pieniny, Góry Sowie.
7. Podmínky pro získání jednotlivých stupňů TTN PTT:
7.1 Na všech stupnich odznaku je nutné dobyt vrcholky, kterých výška je větší než 1000 m n.m. (ale je nižší než 2000 m n.m.) a zároveň jsou označeny štítkem s nadmořskou výškou vrcholku.
I. stupeň bronzový – dobytí 20 vrcholků, v to nejméně po jednom vrcholku ve vybraném pohoří daného státu;
II. stupeň stříbrný – dobytí 30 vrcholků bez vrcholků z předchozího období, v tom nejméně po jednom vrcholku ze dvou pohoří daného statu mimo vrcholky z předchozího stupně;
III. stupeň zlatý – dobytí 40 vrcholků bez vrcholků z předchozího období, v tom nejméně po jednom vrcholku ze tři pohoří daného statu mimo vrcholky z předchozího stupně.
7.2. Pro udělení TTN PTT v jednotlivých stupních se předkládá Komisi GOT „Výkaz dobytých vrcholků pro TTN PTT” s ověřením z terénu, podpisy oprávněných osob nebo fotografickou dokumentaci žadatele o odznak u objektu nebo v navštíveném objektu. Výkaz může mít různou podobu, také elektronickou. Výkaz je třeba předložit pro ověření nejpozději do 31. nřezna následujícího roku.
7.3. Kladné ověření výkazu je osvědčením udělení ZTN PTT a opravňuje k jeho koupi.
8. Ověření provedení výletů pro TTN PTT:
8.1. Ověření uskutečnění výletů se provádí na „Výkazu dobytých vrcholků pro TTN PTT” nebo v knížečkách GOT PTT.
8.2. Ověřením jsou: razítka objektů na trase, čitelné podpisy průvodců GOT PTT, turistických horských průvodců a horských záchranářů, instruktorů PZA, strážců národních parků, vedoucích výletu. Podpisy musí být doplněny číslem legitimace a (v případě vlastnění) razítkem. Za ověření se považují také fotografie zobrazující žadatele o odznak provedené u objektu nebo v navštěvovaném objektu.
8.3. Horští průvodci a průvodci GOT PTT jsou oprávnění potvrzovat uskutečnění výletů v rámci svých pravomocí na jednotlivé horské oblasti, a to i v případě, že nebyli přítomní na výletu, pokud jsou přesvědčeni, že žadatel o odznak výlet skutečně absolvoval, a nad rámec svých pravomocí pouze tehdy, pokud se zúčastnili výletu.
8.4. Odmítnutí ověření uskutečnění výletu musí být potvrzeno (spolu s odůvodněním) na „Výkaz dobytých vrcholků pro TTN PTT” nebo v knížečce GOT PTT.
8.5. Formulář „Výkaz dobytých vrcholků pro TTN PTT”, knížečku GOT PTT, legitimace a odznaky TTN PTT všech stupňů lze získat v pobočce PTT v Bielsku-Białej.
9. Konečný výklad těchto pravidel je na Komisi GOT.
10. Tyto pravidla platí ode dne schválení radou PTT pobočky v Bielsku-Bialej.

TTN PTT brazowa 4 TTN PTT srebrna 4 TTN PTT złota 4

.
ke stažení: Výkaz dobytých vrcholků pro TTN PTT”