Walne Zgromadzenie Członków Oddziału – 27 czerwca 2018 r.

W dniu 27 czerwca 2018 r. zebraliśmy się w naszym lokalu na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału PTT w Bielsku-Białej. Zgromadzenie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 18:00 od wyboru przewodniczącego zgromadzenia Andrzeja Ziółko i sekretarza Martyny Ptaszek oraz uchwalenia porządku obrad. Podczas obrad został przyjęty jednogłośnie protokół z walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego z 24.04.2017 r., przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Oddziału oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za rok 2017. Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami i stwierdzeniu prawomocności obrad przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie: Grażyna Żyrek i Adam Mikrut, przewodniczący płynnie przeszedł do głosowań nad zatwierdzeniem i przyjęciem sprawozdań za 2017 r. Zgromadzenie głosowało jednomyślnie.
Na zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału uczestnicy wysłuchali podsumowania prezesa Szymona Barona na temat spraw bieżących naszego Oddziału oraz mieli okazję przedstawić własne wnioski. O godz. 18:45 oficjalnie zakończono zgromadzenie.
Wszystkim uczestnikom dziękuję za liczne przybycie i zachęcam do jeszcze głębszego zaangażowania się w działalność naszego Oddziału.

Martyna Ptaszek
.

pamiątkowe zdjęcie uczestników walnego zgromadzenia

Ten wpis został opublikowany w kategorii kronika - 2018. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.