Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału – 24 kwietnia 2017 r.

W dniu dzisiejszym o godzinie 17:00 zebraliśmy się w lokalu na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału PTT. Zgromadzenie rozpoczęło się w drugim terminie od wyboru przewodniczącego zgromadzenia Andrzeja Ziółko oraz sekretarza Katarzyny Talik. W następnej kolejności zostało przedstawione sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Oddziału oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016, po których zatwierdzeniu przedstawiono sprawozdania ustępujących władz Oddziału za kadencję 2014-2017: Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W jawnym głosowaniu jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
W kolejnym punkcie przystąpiono do wyborów władz Oddziału na lata 2017-2019. Prezesem wybrano na już czwartą kadencję Szymona Barona, w skład Zarządu Oddziału weszli: Grzegorz Gierlasiński, Łukasz Gierlasiński, Alicja Gregorczyk-Jędrzejewska, Jan Nogaś, Tomasz Rakoczy, Katarzyna Talik i Andrzej Ziółko. Zarząd ukonstytuuje się na swoim pierwszym zebraniu.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Sławomir Hałat, Irena Jędrysik i Piotr Homa, natomiast w  skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Andrzej Popowicz, Teresa Kubik, Andrzej Głażewski i Ryszard Hańderek. Na zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTT wszyscy wysłuchaliśmy jeszcze wolnych wniosków zgłaszanych przez uczestników zgromadzenia i około 20:00 oficjalnie zakończono dzisiejsze zgromadzenie.
Wszystkim uczestnikom dziękuję za przybycie, a nowo wybranemu zarządowi życzę samych sukcesów w kolejnej trzyletniej kadencji 🙂

K.T.
.

w trakcie walnego zgromadzenia

Ten wpis został opublikowany w kategorii kronika - 2017. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.