Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału – 27 marca 2008 r.

W dniu 27 marca 2008 r. odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału PTT w Bielsku-Białej. Zgromadzenie, które miało rozpocząć się o godz. 17:00, rozpoczęło się w drugim terminie o 17:15.
Gościliśmy przedstawicieli Zarządu Głównego – Nikodema Frodymę (sekretarza ZG PTT, O/Kraków) i Barbarę Baran (członka ZG PTT, O/Kraków), którzy pełnili funkcje obserwatorów, a także Józefa Michlika – Bacę z Mładej Hory, który zawsze chętnie uczestniczy w naszych spotkaniach. Walnemu zgromadzeniu członków Oddziału przewodniczył Marian Tadeusz Bielecki, członek honorowy PTT.
Powołano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie: Monika Baron (przewodnicząca), Kornelia Duława i Mirosław Kulak (członkowie). Komisja stwierdziła prawomocność obrad, dzięki czemu mogliśmy przystąpić do wyborów.
Prezesem wybrano Szymona Barona, a w skład Zarządu weszli ponadto Janusz Badura, Małgorzata Czernecka, Irena Jędrysik-Misztal, Barbara Kania, Agnieszka Kubica, Kazimierz Opyrchał i Zygmunt Żydek. Zarząd Oddziału ukonstytuuje się na pierwszym zebraniu, które odbędzie się 2 kwietnia 2008 r.
Nowo wybrany Prezes złożył wniosek, aby Jan Weigla, który prezesował naszemu Oddziałowi przez piętnaście lat uhonorować godnością Prezesa Honorowego. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału przyjęło ten wniosek przez aklamację.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Janusz Machulik (przewodniczący), Jan Sieńczak (z-ca przewodniczącego) i Roman Bułka (sekretarz).
W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Janusz Kwiatkowski (przewodniczący), Andrzej Popowicz (z-ca przewodniczącego) i Marian Tadeusz Bielecki (sekretarz).

SB
.

uczestnicy walnego zgromadzenia członków Oddziału PTT w Bielsku-Białej

Ten wpis został opublikowany w kategorii kronika - 2008. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.