Przyznano wyróżnienia Koła PTT w Kozach „Prowadzę na szczyt…” – 29 maja 2018 r.

„Tak wiele już zostało zrobione i czasem trudno odnaleźć własną ścieżkę. Dlatego warto poznać drogi ludzi, których doświadczenia pomogą uniknąć błędów i odnaleźć nasze własne korony i bieguny”. Ten cytat, autorstwa Marka Kamińskiego, stał się mottem Wyróżnienia przyznawanego przez Zarząd Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Prowadzę na Szczyt…” dla osób, które wnoszą szczególny wkład w promowanie turystyki, wiedzy o górach oraz wartości związanych z krajoznawstwem wśród mieszkańców Gminy Kozy. Pragniemy w ten sposób docenić wkład turystów-społeczników propagujących i inicjujących tą formę aktywności. Nazwa wyróżnienia ma genezę w lokalnym nazewnictwie, które określa Hrobaczą Łąkę jako „Szczyt”. Starsze pokolenie często używa określenia „idę na szczyt”, myśląc o Hrobaczej. Szczyt to cel wędrówki, który otwiera horyzonty, na którym rodzą się nowe pomysły i budzi się refleksja nad tym co na dole. Szczyt to cel, który wyznaczają liderzy. Właśnie to wyróżnienie ma ich honorować i być jednocześnie wyrazem uznania i wdzięczności.
W bieżącym roku Zarząd Kola PTT w Kozach wyróżnienie to przyznał: pani Bożenie Sadlik, inicjatorce powstania tras nordic walking i organizatorce rajdu nordic walking na Hrobaczą Łąkę, oraz Agacie Zielińskiej, długoletniej opiekunce Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy LO Baczyńskiego w Kozach. Dziękując wyróżnionym Paniom za aktywność liczymy na dalszą współpracę i życzymy kolejnych sukcesów oraz udanych wędrówek…

Miłosz Zelek
.

wręczenie wyróżnienia „Prowadzę na Szczyt” Agacie Zielińskiej

wręczenie wyróżnienia „Prowadzę na Szczyt” Bożenie Sadlik

Ten wpis został opublikowany w kategorii Koło PTT w Kozach, kronika - 2018. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.