Zebranie Zarządu Oddziału – 2 kwietnia 2008 r.

Na zebraniu obecni byli członkowie Zarządu Oddziału: Szymon Baron (prezes), Jan Weigel (prezes honorowy), Janusz Badura, Małgorzata Czernecka, Irena Jędrysik-Misztal, Barbara Kania, Agnieszka Kubica, Kazimierz Opyrchał i Zygmunt Żydek. Ponadto w zebraniu uczestniczył członek Oddziału, Mirosław Kulak.
Głównym punktem zebrania było ukonstytuowanie się Zarządu Oddziału oraz podział obowiązków w ramach prac Zarządu w kadencji 2008-2011. Zarząd Oddział ukonstytuował się następująco:

  • Szymon Baron – prezes,
  • Jan Weigel – prezes honorowy,
  • Kazimierz Opyrchał – wiceprezes,
  • Janusz Badura – sekretarz,
  • Irena Jędrysik-Misztal – skarbnik,
  • Małgorzata Czernecka – członek (z-ca sekretarza),
  • Barbara Kania – członek,
  • Agnieszka Kubica – członek (z-ca skarbnika),
  • Zygmunt Żydek – członek (gospodarz lokalu).

W dalszej części posiedzenia rozmawiano o aktualnych wydarzeniach, organizowanych w najbliższym czasie wycieczkach oraz prelekcjach i pokazach slajdów. W najbliższym czasie wybieramy się szukać krokusów w Beskidzie Żywieckim (05-04-2008) oraz na wycieczkę krajoznawczą szlakiem zabytków techniki województwa śląskiego (19-04-2008).
Na wniosek prezesa, Szymona Barona, Zarząd Oddziału podjął jednogłośnie uchwałę o przedłużeniu do dnia 15 maja 2008 r. terminu promującego wstąpienie do PTT poprzez rezygnację z pobierania wpisowego i należności za blankiet legitymacji. Mamy nadzieję, że taka forma promocji znacząco wpłynie na liczebność naszego Oddziału.

SB
.

20080402

Zarząd Oddziału 2008-2010 – od lewej: Zygmunt Żydek, Agnieszka Kubica, Kazimierz Opyrchał, Szymon Baron (z tyłu), Barbara Kania, – Janusz Badura, Małgorzata Czernecka, Irena Jędrysik-Misztal, Jan Weigel

Ten wpis został opublikowany w kategorii kronika - 2008. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.