Górska Odznaka Turystyczna PTT

Na posiedzeniu ZG PTT w Czorsztynie, w dniu 23.04.1994 r. podjęto uchwałę o reaktywowaniu Górskiej Odznaki Turystycznej Towarzystwa (GOT PTT). Inicjatywa ta miała tyluż zwolenników co przeciwników, trwały dyskusje, zmieniały się Komisje, a najzagorzalsi zwolennicy zaczęli prowadzić samozwańczą akcję GOT wbrew woli Zarządu Towarzystwa. Przeważył pogląd, że odznaka GOT PTT będzie instrumentem oddziaływującym na młode pokolenie i przyciągającym młodzież do Towarzystwa. Postanowiono wprowadzić uproszczenia w procedurze zdobywania GOT, zrezygnowano z numerowanych i punktowanych tras, które zastąpiono wymaganą dla poszczególnych stopni liczbą tzw. dni wycieczkowych.
Po posiedzeniu w Czorsztynie został rozpowszechniony Regulamin GOT PTT. Uchwalono, że od 5 maja 1994 roku będzie można zdobywać odznakę GOT PTT dokumentując przebyte trasy na kartach potwierdzeń. Dyskusyjną pozostała forma graficzna odznaki, która miała być oryginalna i różna od wzoru używanego aktualnie przez PTTK. Wszystkie przedstawione dotychczas projekty zostały odrzucone, nowy miał być przedstawiony do zatwierdzenia na posiedzeniu ZG w październiku 1994 roku.
Po rozesłaniu regulaminu do Komisji ZG ds. GOT i do Zarządu Głównego wpłynęło szereg zastrzeżeń od Oddziałów. W tej sytuacji kol. Romuald Zaręba za zgodą Prezydium ZG zorganizował w dniach 10-12.09.1994 w Karpaczu XI Ogólnopolskie Spotkanie PTT. W organizacji spotkania pomagali kol. Artur Desławski z Wrocławia i koledzy Stanisław Gerega, Jan Gigiel i Zbigniew Wojewódka z Brzegu. Na spotkaniu przygotowano projekt rewizji uchwał w sprawie GOT. Zebrani opowiedzieli się zdecydowaną większością głosów za tradycyjną formą odznaki GOT i poprawili regulamin GOT.
Ostatecznie na posiedzeniu ZG 1 października 1994 r. w Zwardoniu po wprowadzeniu jeszcze kilku poprawek zatwierdzono regulamin GOT PTT. Uchwalono, że wzory odznak będą tradycyjne (takie jak w 1935 roku). Zatwierdzono pierwszych 62 przewodników GOT PTT.

Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTT
.

1. Celem Górskiej Odznaki Turystycznej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (zwanej dalej GOT PTT) jest zachęcanie do poznawania polskich i ościennych gór oraz do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa.

2. GOT PTT można zdobywać w Karpatach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich w ciągu całego roku.

3.1. O przyznanie GOT PTT można ubiegać się po spełnieniu warunków niniejszego regulaminu.

3.2. Warunkiem przyznania GOT PTT dzieciom w wieku do 15 lat jest odbywanie wycieczek pod opieką pełnoletnich, doświadczonych turystów górskich.

4.1. Nadzór nad GOT PTT sprawuje Komisja GOT ZG PTT, która przygotowuje regulamin zdobywania tej odznaki, dokonuje w miarę potrzeby jego korekt i opracowuje wzory dokumentacji.

4.2. Ustalenia Komisji GOT ZG PTT podlegają zatwierdzeniu przez ZG PTT.

5.1. GOT PTT dzieli się na dwie kategorie:

  • II kategoria (odznaka „mała”) posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty
  • I kategoria (odznaka „duża”) posiada dwa stopnie: srebrny i złoty

5.2. Odznakę zdobywa się w kolejności: II kategoria i I kategoria.

5.3. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień GOT PTT.

5.4. Każdy stopień odznaki można zdobywać w dowolnej liczbie lat.

5.5. W celu maksymalnego uproszczenia zdobywania odznaki wprowadza się „dni wycieczkowe”. Na jeden „dzień wycieczkowy” składa się 6 godz. wędrówki według czasu przewodnikowego. Dopuszcza się łączenie dwóch trzygodzinnych „dni wycieczkowych” w jeden.

5.6. Nadwyżka „dni wycieczkowych” po zweryfikowaniu dowolnego stopnia odznaki w danym roku jest zaliczana na poczet następnego stopnia odznaki.

5.7. Nie zalicza się wycieczki przeprowadzonej na terenie parku narodowego na trasie, na której ruch turystyczny jest zabroniony oraz powtórnych przejść tą samą trasą i w tym samym kierunku w trakcie zdobywania danego stopnia odznaki.

6. Wyodrębnia się następujące krainy górskie:

  • I – Sudety (w górach ościennych: Jizerske hory, Karkonose, Karkonosske podhuri, Broumovske mezihori, Orucke hory, Rychlerske hory, Ceskomoravske mezihory, Hruby i Nizky Jesenik, Oderske vrchy).
  • II – Karpaty Zachodnie do Przełęczy Tylickiej (w górach ościennych: Moravskoskoslezske Beskydy, Vsetinske vrchy, Javorniky, Mala Fatra, Oravska Magura, Pieniny, Lubovnianska vrchovina, Kysucka vrchovina, Levocske pohorie, Branisko, Sarisska vichovina, Cerchovske pohorie).
  • III – Karpaty Wschodnie (w górach ościennych: Nizke Byskydy, Uzska hornatina, Vihorlat, Gorgany, Świdowiec, Czarnohora).
  • IV – Tatry i Podtatrze (w górach ościennych: Skorusinske pohorie, Chocske pohorie, Tatry, Velka Fatra, Nizke Tatry, Slovensky raj, Spisska Magura).
  • V – Góry Świętokrzyskie.

7. Warunki uzyskania poszczególnych kategorii i stopni GOT PTT są następujące:

7.1. Kat. II stopień brązowy – odbycie 10 „dni wycieczkowych”, w tym minimum trzech dni w dowolnie wybranej krainie górskiej, stopień srebrny – odbycie 15 „dni wycieczkowych”, w tym minimum 3 dni w innej krainie górskiej, niż zaliczona w stopniu brązowym, stopień złoty – odbycie 20 „dni wycieczkowych”, w tym minimum 3 dni w innej krainie górskiej, niż zaliczone w poprzednich stopniach.
Kat. I stopień srebrny – odbycie 20 „dni wycieczkowych”, w tym minimum 5 dni w innej krainie górskiej niż zaliczone w kategorii II, stopień złoty – odbycie 20 „dni wycieczkowych”, w tym minimum 5 dni w Tatrach.

7.2. W celu przyznania GOT PTT w kategorii II przedstawia się w wybranej Oddziałowej Komisji GOT PTT lub w Komisji GOT ZG PTT „Wykaz górskich wycieczek odbytych do GOT PTT” z poświadczeniami terenowymi lub podpisami upoważnionych osób wraz z „Wnioskiem o przyznanie GOT PTT” i legitymacją GOT PTT lub lub książeczkę GOT PTT – do 31 marca następnego roku.

7.3. GOT PTT w kategorii I przyznaje wyłącznie Komisja GOT ZG PTT na zasadach jak w pkt. 7.2.

7.4. Wpisy dokonane w legitymacji GOT PTT lub w książeczce GOT PTT są świadectwem przyznania GOT PTT i upoważniają do jej wykupienia.

8. Poświadczanie odbycia wycieczek do GOT PTT:

8.1. Poświadczanie odbycia wycieczek dokonuje się na „Wykazie górskich wycieczek odbytych do GOT PTT” lub w książeczkach GOT PTT.

8.2. Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników GOT PTT, przodowników turystyki górskiej i ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.

8.3. Przewodnicy GOT PTT są uprawnieni do potwierdzania odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie nawet jeśli nie byli obecni na wycieczce, jeśli mają przekonanie, że ubiegający się o odznakę odbył ją rzeczywiście, natomiast poza zakresem swoich uprawnień tylko wówczas, gdy brali udział w wycieczce.

8.4. Odmowa poświadczenia odbycia wycieczki powinna być stwierdzona (wraz z uzasadnieniem) na „Wykazie górskich wycieczek odbytych do GOT PTT” lub w książeczce GOT PTT.

8.5. Formularze „Wykazów górskich wycieczek odbytych do GOT PTT.”, książeczki GOT PTT, legitymacje i odznaki GOT PTT wszystkich kategorii i stopni nabywa się w Oddziałach PTT.
Oddziały mogą rozprowadzać formularze „Wykazów…” za pośrednictwem schronisk, obiektów noclegowych, gastronomicznych, biur podróży itp.

9. Uprawnienia i obowiązki przewodnika GOT PTT zawiera odrębny regulamin.

10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji GOT ZG PTT.

11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ZG PTT.
.
Ostatnie zmiany w regulaminie uchwalono na posiedzeniu ZG PTT w Krakowie w dniu 18 stycznia 2014 r.

19 odpowiedzi na „Górska Odznaka Turystyczna PTT

 1. Joanna pisze:

  Witam, jak liczyć dni wycieczkowe – wg. przewodnika (każdy podaje nie co inne czasy, najczęściej w zaokrągleniu np. około 7 godzin, mapy, szlakowskazów)? Np. Wycieczka Smerek wieś- Smerek – Połonina Wetlińska – Przełęcz Wyżna – wg. szlakowskazu wychodzi 6:15 minut, a według mapy turystycznej 5:15, wg. przewodnika około 6 godzin ? Teraz nie wiem czy to jeden dzień wycieczkowy, czy pół.

  • Szymek pisze:

   Proszę przyjąć korzystniejszą dla Pani wersję. Niektóre mapy podają mocno „wyżyłowane” czasy. Jeśli jest możliwość, sugeruję korzystanie z wartości podanych na drogowskazach.

 2. Paweł pisze:

  Witam. Chciałem dopytać o pasma górskie, z których zaliczane są dni wycieczkowe. Szczegółowo wymienione są te zagraniczne. Czy wycieczki np. z Beskidu Żywieckiego są zaliczane do punktacji GOT PTT? Mam jeszcze pytanie o wyjaśnienie o co dokładnie chodzi w tym fragmencie: „w tym minimum trzech dni w dowolnie wybranej krainie górskiej”.

  • Szymek pisze:

   Odpowiadając na pierwszą część pytania – Beskid Żywiecki jest w krainie górskiej II (Karpaty Zachodnie do Przełęczy Tylickiej). W regulaminie szczegółowo są wymienione góry ościenne, aby można je było właściwie przypisać do odpowiednich krain górskich: I – V.
   Jeśli chodzi o drugą część pytania – chodzi o to, że np. na GOT PTT kat. II w stopniu brązowym należy odbyć 10 dni wycieczkowych, z których 3 dni muszą być w określonej krainie górskiej, tzn. może Pan odbyć np. 10 wycieczek w II krainie górskiej i wówczas ta kraina będzie zweryfikowana na dany stopień, a może Pan też odbyć po dwa dni wycieczkowe w każdej z pięciu krain górskich i wówczas w żadnej nie będzie Pan miał trzech dni… Może Pan też mieć np. 3 dni w grupie I, 3 dni w grupie II i np. 4 dni w grupie III – wówczas prosimy o informację, którą krainę górską wybiera Pan do zaliczenia na danych stopień.

   • Paweł pisze:

    Dziękuję za wyjaśnienie. Chciałem jeszcze dopytać o łączenie dni wycieczkowych. Czy można połączyć w jeden dzień np. Barania Góra – 5,40 h i Wielka Czantoria – 2,4 h? Czy też wycieczka musi trwać minimum 3 h?

    • Szymek pisze:

     Można łączyć w sposób dowolny,tj. 3+3, 5+2,5, 4,5+1,5. Ważne, żeby suma dwóch dni wycieczkowych wyniosła co najmniej 6 godzin. Z drugiej stronie nie dopuszczamy dzielenia długiego dnia wycieczkowego, np. 12-godzinnego na dwa po 6 godzin, bo i takie pytania się pojawiają.

 3. Zagiel pisze:

  1. Czy dni wycieczkowe mogą być zaliczane na podstawie potwierdzonej już książeczki GOT PTTK ?
  2. Czy można udokumentować dni wycieczkowe z lat ubiegłych ( od którego roku ).
  Pozdro .

  • Szymek pisze:

   Odpowiadam:
   1. W książeczce GOT PTTK są punkty, a u nas dni wycieczkowe, więc weryfikacji w książeczce GOT PTTK nie możemy zrobić, natomiast jak najbardziej akceptujemy jako materiał do potwierdzenia wpisanych na wykazie lub w książeczce GOT PTT tras wycieczkowych;
   2. Można, z tym, że weryfikujemy maksymalnie za rok ubiegły, a więc wycieczki zdobywane w poprzednich latach i tak posłużą do podniesienia ilości dni roku poprzedniego.

 4. Zagiel pisze:

  Dzięki za odpowiedź .
  Jak odp. na pyt. 1 jest zrozumiała i zadowalająca . Tak odp. na pyt. 2 nie zupełnie – czy mógłbym prosić bardziej szczegółowo ( może ja się źle wypowiedziałem ) , W książeczce GOT PTTK mam dużo potwierdzeń ( zdobyłem małą srebrną ).Podejrzewam że uzbierał bym sporo dni wycieczkowych . Na pewno około 30 . Czy mam zgłosić tylko 10 na brązową a pozostałe stopnie odznaki GOT PTT zdobywać w następnych latach ? Pozdro .

  • Szymek pisze:

   Mniej więcej zgadza się. Jeśli ma Pan 30 dni wycieczkowych to możemy zweryfikować GOT PTT kat. II w st. brązowym za rok 2017 (myślę, że pomocny będzie tu punkt 7.2. regulaminu), natomiast nadwyżkę przy założeniu, że ma Pan zaliczoną inną grupę górską już za rok 2018 na st. srebrny. Innymi słowy, jeśli zweryfikuje Pan dwa stopnie za jednym razem, to wycieczki z tego roku będą się już liczyły na weryfikację w 2019. Czy teraz jest to już zrozumiałe?

 5. Zagiel pisze:

  Dzięki za odpowiedź , Pozdro .

 6. Zagiel pisze:

  Witam .Po analizie mojej książeczki GOT PTTK mógłbym udokumentować następujące ilości dni wycieczkowe do odznaki GOT PTT . Proszę o odpowiedź : czy wszystkie , czy od któregoś roku będę mógł ubiegać się o weryfikację .
  Rok 2011 – 4 dni -Tatry. Rok 2012 – 2 dni – Tatry. Rok 2013 – 2dni – Karkonosze .
  Rok 2014 – 2 dni – Tatry + Karkonosze. Rok 2014/2015 – 1 dzień (składany)Tatry.
  Rok 2015 – 2 dni – Tatry + Pieniny. Rok 2016 – 3 dni – Beskid Sądecki +Bieszczady.
  Rok 2017 – 3 dni – Tatry.

 7. Rafał pisze:

  Chciałbym spytać, czy jest możliwe połączenie 4 wycieczek odbytych w ciągu 2 dni (1 dzień: 1h + 2h; 2 dzień: 2h30 min + 1h30 min) w 1 dzień wycieczkowy wg regulaminu GOT PTT. Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam.

  • Szymek pisze:

   Punkt 5.5. regulaminu mówi, że „Dopuszcza się łączenie dwóch trzygodzinnych „dni wycieczkowych” w jeden.”. Do tego punktu podchodzimy nieco bardziej elastycznie dopuszczając łączenie dwóch dni w korzystniejszym układzie, np. 5+1, 4,5+2,5 itd. Nie ma możliwości połączenia czterech dni w jeden, natomiast przy weryfikacji nie łączymy „sąsiadujących” dni na liście, lecz te, które wychodzą najbardziej korzystnie.

 8. Witja pisze:

  Witam,
  1. Czy jest możliwość zweryfikowania GOT PTT poprzez GOT PTTK (posiadam odznakę małą złotą) np. w formie tabelki i zdjęć książeczki z potwierdzonymi wycieczkami a następnie przesłanie do Państwa tego materiału mailem?
  2. Czy można zweryfikować więcej niż jedną odznakę za jednym razem?
  3. Jeśli w Kat II stopień brązowy to 10 wycieczek a w tym 3 w jednej wybranej krainie (to jest zrozumiałe), ale czy do srebrnej trzeba od nowa 15 wycieczek i 3 w innej krainie czy zalicza się te 10 z brązowej + 5 nowych w tym 3 z innej krainy co da 15 wycieczek i to samo pytanie mam do złotej czyli 15+5 czy od nowa 20?

  Jeśli chodzi o Kat I to czy to jest zupełnie nowych 20 wycieczek?

  • Szymek pisze:

   Odpowiadam na pytania:
   1. Tak, można zweryfikować na podstawie książeczki GOT PTTK (jeśli są tam potwierdzenia – pieczątki, podpisy itp.), lecz na potrzeby GOT PTT potrzebujemy zestaw wycieczek w tabeli – lp., data, trasa przejścia, grupa górska (I-V), przewodnikowy czas przejścia; można wysłać e-mailem.
   2. Można, ale maksymalnie dwie i to przy założeniu, że pierwsza jest weryfikowana za rok poprzedni, a druga za rok bieżący – nie weryfikujemy wstecznie (czyli w tym roku za np. rok 2016) – choć wycieczki mogą z tego okresu pochodzić.
   3. Ilość wycieczek na każdy stopień oznacza liczbę „nowych” potrzebnych wycieczek, ale przy założeniu, że nadwyżka dni z poprzedniego stopnia przechodzi na kolejny, czyli np. dla każdego stopnia kat. I będzie to 20 nowych wycieczek, co najmniej 6-godzinnych (chyba, że są łączone dwie krótsze).

 9. Marcin Buraczyński pisze:

  Witam serdecznie,

  pkt 8.3. regulaminu głosi:

  „Przewodnicy GOT PTT są uprawnieni do potwierdzania odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie […].”

  Mam pytanie, czy przewodnicy GOT PTTK również mogą potwierdzać odbycie wycieczki? Oczywiście zgodnie z posiadanymi uprawnieniami na odpowiednie pasma górskie.

  Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *