„Wielka Korona Beskidów”

Z inicjatywy Oddziału PTT w Chrzanowie, na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2014 r. w Krakowie, Zarząd Główny PTT podjął uchwałę o ustanowieniu odznaki krajoznawczo-turystycznej PTT „Wielka Korona Beskidów”.
Projektantem odznak jest Remigiusz Lichota z Oddziału PTT w Chrzanowie, a bielskim akcentem jest fakt, że wizerunki gór w odznakach „Korona Beskidów Polskich”, „Korona Beskidów Czeskich” i „Korona Beskidów Ukraińskich” opracował Szymon Baron z naszego Oddziału. Są oni także autorami regulaminu odznaki.
.

Regulamin odznaki krajoznawczo-turystycznej PTT
„Wielka Korona Beskidów”

.

1. Odznaka krajoznawczo-turystyczna PTT „Wielka Korona Beskidów” (zwana dalej OKT PTT WKB) jest dwustopniowa.

a) Pierwszy stopień OKT PTT WKB stanowią cztery niezależne odznaki: „Korona Beskidów Polskich”, „Korona Beskidów Czeskich”, „Korona Beskidów Słowackich” i „Korona Beskidów Ukraińskich”.

b) Drugim stopniem OKT PTT WKB jest „Wielka Korona Beskidów”.

2. Celem OKT PTT WKB jest popularyzacja turystki górskiej w Beskidach, poznawanie ich walorów turystycznych i krajoznawczych oraz nawiązanie do historii PTT.

3. Odznakę OKT PTT WKB uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów pasm Beskidów na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy oraz najwyższych szczytów poszczególnych grzbietów Beskidów Śląsko-Morawskich.

a) Aby zdobyć OKT PTT WKB „Korona Beskidów Polskich” należy zaliczyć 9 szczytów:

  • Babia Góra (Beskid Żywiecki) – 1725 m n.p.m.
  • Tarnica (Bieszczady) – 1346 m n.p.m.
  • Turbacz (Gorce) – 1310 m n.p.m.
  • Radziejowa (Beskid Sądecki) – 1262 m n.p.m.
  • Skrzyczne (Beskid Śląski) – 1257 m n.p.m.
  • Mogielica (Beskid Wyspowy) – 1171 m n.p.m.
  • Lackowa (Beskid Niski) – 997 m n.p.m.
  • Czupel (Beskid Mały) – 933 m n.p.m.
  • Lubomir (Beskid Makowski) – 903 m n.p.m.

b) Aby zdobyć OKT PTT WKB „Korona Beskidów Czeskich” należy zaliczyć 6 szczytów:

  • Łysa Góra (Beskidy Śląsko-Morawskie, Lysohorska rozsocha) – 1323 m n.p.m.
  • Smrek (Beskidy Śląsko-Morawskie, Radhostsky hrbet) – 1276 m n.p.m.
  • Ropica (Beskidy Śląsko-Morawskie, Ropicka rozsocha) – 1083 m n.p.m.
  • Wielki Połom (Beskidy Śląsko-Morawskie, Zadni hory) – 1067 m n.p.m.
  • Wielki Jawornik (Beskidy Śląsko-Morawskie, Verkovicke vrchy) – 918 m n.p.m.
  • Bobek (Beskidy Śląsko-Morawskie, Klokočovská hornatina) – 871 m n.p.m.

c) Aby zdobyć OKT PTT WKB „Korona Beskidów Słowackich” należy zaliczyć 9 szczytów:

  • Babia Góra (Beskidy Orawskie) – 1725 m n.p.m.
  • Minčol (Magura Orawska) – 1394 m n.p.m.
  • Wielka Racza (Beskidy Kysuckie) – 1236 m n.p.m.
  • Kremenaros (Góry Bukowskie) – 1221 m n.p.m.
  • Minčol (Góry Czerchowskie) – 1157 m n.p.m.
  • Pupov (Góry Kisuckie) – 1096 m n.p.m.
  • Eliasovka (Ľubovnianska vrchovina) – 1023 m n.p.m.
  • Busov (Beskid Niski) – 1002 m n.p.m.
  • Smilniansky vrch (Pogórze Ondawskie) – 749 m n.p.m.

d) Aby zdobyć OKT PTT WKB „Korona Beskidów Ukraińskich” należy zaliczyć 11 szczytów:

  • Howerla (Czarnohora) – 2061 m n.p.m.
  • Bliźnica (Świdowiec) – 1883 m n.p.m.
  • Sywula (Gorgany) – 1836 m n.p.m.
  • Stij (Połonina Borżawa) – 1677 m n.p.m.
  • Baba Ludowa (Połoniny Hryniawskie) – 1590 m n.p.m.
  • Syhłański (Połonina Krasna) – 1563 m n.p.m.
  • Rotyło (Góry Pokucko-Bukowińskie) – 1483 m n.p.m.
  • Riwna (Połonina Równa) – 1482 m n.p.m.
  • Pikuj (Bieszczady Wschodnie) – 1405 m n.p.m.
  • Magura Łomniańska (Góry Sanocko -Turczańskie) – 1024 m n.p.m.
  • Ciuchowy Dział (Beskidy Brzeżne) – 942 m n.p.m.

e) OKT PTT WKB „Wielka Korona Beskidów” otrzymuje się za zdobycie wszystkich czterech odznak pierwszego stopnia.

4. OKT PTT WKB można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.

5. OKT PTT WKB można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi m.in. GOT PTT, GOT PTT „Ku Wierchom”, OKT PTT MSB, OKT PTT GSB. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

6. Poświadczenia zdobycia szczytów do OKT PTT WKB:

a) Poświadczenie zdobycia szczytów dokonuje się w książeczkach OKT PTT WKB na odpowiednich stronach lub w wykazie górskich wycieczek do OKT PTT WKB.

b) Poświadczeniami są pieczątki najbliższego obiektu turystycznego, czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografię uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznym miejscu na zdobytym szczycie. Przy każdym poświadczeniu musi być zamieszczona data zdobycia szczytu.

c) Książeczki OKT PTT WKB można nabyć w Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT lub w Oddziałach PTT. Formularze „Wykazów górskich wycieczek do OKT PTT WKB” oraz inne materiały związane z odznaką OKT PTT WKB można uzyskać w Oddziałach PTT, a także na stronach internetowych PTT.

7. Po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia szczytów Korony Beskidów poszczególnych krajów, ubiegający się o odznakę przedstawia książeczkę OKT PTT WKB z potwierdzeniami lub potwierdzone wykazy OKT PTT WKB komisji weryfikacyjnej GOT PTT przy wybranym Oddziale PTT osobiście, bądź przesyła ją pocztą załączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

8. Po zweryfikowaniu zdobytych szczytów i otrzymaniu potwierdzenia w książeczce OKT PTT WKB, która jest legitymacją upoważniającą do nabycia i noszenia odznak „Korony Beskidów”. Odznaki można nabyć w Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT lub w Oddziałach PTT.

9. Nadzór nad OKT PTT WKB sprawuje Komisja ds. GOT PTT przy Zarządzie Głównym PTT, która przygotowuje regulamin zdobywania odznaki, dokonuje jego korekty w miarę potrzeby i opracowuje wzory dokumentacji. Ustalenia Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT podlegają zatwierdzeniu przez ZG PTT.

10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT.

11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ZG PTT.
.
Ostatnie zmiany w regulaminie uchwalono na posiedzeniu ZG PTT w Krakowie w dniu 16 lutego 2019 r.
.