„Zámky ze tří národů”

ZTN PTT ZLOTA 1Na zasedání rady pobočky PTT v Bielsko-Biała dne 8. července 2014, z iniciativy Grzegorze Gierlasińskiego, bylo navrženo vytvoření nového vlastivědně-turistického odznaku PTT za pokoření tisícových vrcholů a návštěvu hradů a zámků v Polsku, České republice a na Slovensku. Usnesení o zřízení odznaku bylo potvrzeno hlasováním ve stejný den, byl také schválen návrh odznaku Grzegorze Gierlasińskiego.
.

Pravidla vlastivědně-turistického odznaku PTT
„Zámky ze tří národů”
.

1. Cílem odznaku „Zámky ze tří národů PTT” (dále jen ZTN PTT) je podpořit zájem o poznávání historie Polska, České republiky a Slovenska návštěvou zámků, hradů a zřícenin, a také systematicky provozovat turistiku a vlastivědné výlety.
2. ZTN PTT je možné získávat ve všech třech zemích v průběhu celého roku.
3.1. O udělení ZTN PTT je možné se ucházet po splnění podmínek těchto Pravidel.
3.2. Podmínkou udělení ZTN PTT dětem ve věku do 15 let je podnikání výletů v doprovodu plnoletých, zkušených turistů.
4.1. Dozor nad ZTN PTT provádí Komise GOT PTT pobočka ve městě Bielsko-Biala (dále jen Komise GOT), která připravuje pravidla pro získání tohoto odznaku, provádí jejich úpravy, pokud je to nutné, a připravuje vzory dokumentace.
4.2. Zjištění Komise GOT podléhají schválení představenstvem PTT pobočka v Bielsko-Biala.
5.1. ZTN PTT je třístupňovým odznakem; byly stanoveny následující stupně: bronzový, stříbrný a zlatý.
5.2. Odznak se získává v následujícím pořadí: bronzový, stříbrný a zlatý.
5.3. V jednom kalendářním roce lze získat pouze jeden stupeň ZTN PTT.
5.4. Každý stupeň odznaku je možné získávat v libovolném počtu let.
5.5. Přebytek navštívených objektů po ověření libovolného stupně odznaku v daném roce je započítán na vrub další úrovně odznaku.
5.6. Nepočítá se objekt, jehož pokoření bylo provedeno v národním parku, kde je turistický ruch zakázán, a také opětovného pokoření objektu v průběhu získávání ZTN PTT.
6. Podmínky pro získání jednotlivých stupňů ZTN PTT:
6.1. Ve všech třech stupních odznaku se navštěvují hrady, tvrze a jejich zříceniny.
I. stupeň bronzový – návštěva 20 objektů, zahrnující alespoň jeden v každé zemi;
II. stupeň stříbrný – návštěva 30 objektů nenavštěvovaných dříve, zahrnující alespoň tři v každé zemi;
III. stupeň zlatý – návštěva 40 objektů nenavštěvovaných dříve, zahrnující alespoň pět v každé zemi.
6.2. Pro udělení ZTN PTT v jednotlivých stupních se předkládá Komisi GOT „Výkaz navštívených objektů pro ZTN PTT” s ověřením z terénu, podpisy oprávněných osob nebo fotografickou dokumentaci žadatele o odznak u objektu nebo v navštíveném objektu. Výkaz může mít různou podobu, také elektronickou. Výkaz je třeba předložit pro ověření nejpozději do 31.nřezna následujícího roku.
6.3. Kladné ověření výkazu je osvědčením udělení ZTN PTT a opravňuje k jeho koupi.
7. Ověření provedení výletů pro ZTN PTT:
7.1. Ověření uskutečnění výletů se provádí na „Výkazu navštívených objektů pro ZTN PTT” nebo v knížečkách GOT PTT.
7.2. Ověřením jsou: razítka objektů na trase, čitelné podpisy průvodců GOT PTT, turistických horských průvodců a horských záchranářů, instruktorů PZA, strážců národních parků, vedoucích výletu. Podpisy musí být doplněny číslem legitimace a (v případě vlastnění) razítkem. Za ověření se považují také fotografie zobrazující žadatele o odznak provedené u objektu nebo v navštěvovaném objektu.
7.3. Horští průvodci a průvodci GOT PTT jsou oprávnění potvrzovat uskutečnění výletů v rámci svých pravomocí na jednotlivé horské oblasti, a to i v případě, že nebyli přítomní na výletu, pokud jsou přesvědčeni, že žadatel o odznak výlet skutečně absolvoval, a nad rámec svých pravomocí pouze tehdy, pokud se zúčastnili výletu.
7.4. Odmítnutí ověření uskutečnění výletu musí být potvrzeno (spolu s odůvodněním) na „Výkaz navštívených objektů pro ZTN PTT” nebo v knížečce GOT PTT.
7.5. Formulář „Výkaz navštívených objektů pro ZTN PTT”, knížečku GOT PTT, legitimace a odznaky ZTN PTT všech stupňů lze získat v pobočce PTT v Bielsku-Białej.
8. Konečný výklad těchto pravidel je na Komisi GOT.
9. Tyto pravidla platí ode dne schválení radou PTT pobočky v Bielsku-Bialej.
.

ZTN PTT BRAZOWA 1 ZTN PTT SREBRNA 1 ZTN PTT ZLOTA 1

.
ke stažení: „Výkaz navštívených objektů pro ZTN PTT”