Wyróżnienia i odznaczenia

Za działalność na rzecz propagowania i rozwoju turystyki oraz działalność na rzecz społeczności lokalnej Oddział PTT w Bielsku-Białej był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.

.
odznaka honorowa „Za zasługi dla turystyki” (2004 r.)

.
„złota odznaka PTT z kosówką” (2007 r.)

20071117_kosowka_odznaka.
Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla rozwoju turystyki

w województwie śląskim (2013 r.)

.
Dyplom Wicemarszałka Województwa Śląskiego za
wyróżniające się uczestnictwo w akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2014” (2014 r.)

.
„Złota odznaka honorowa za zasługi dla województwa śląskiego” (2014 r.)

za_zasługi_woj_slaskie.

Grawerton od Prezydenta Miasta Bielska-Białej w uznaniu za dotychczasową działalność na rzecz upowszechniania turystyki oraz długoletnią współpracę z Gminą Bielsko-Biała (2014 r.)

.

Dyplom Członka Zarządu Województwa Śląskiego za wyróżniające się uczestnictwo w akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2015” (2015 r.)

.
Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za organizację akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2017” oraz szeroką działalność edukacyjną w zakresie ekologii i ochrony środowiska na terenie województwa śląskiego (2017 r.)

.
Statuetka Grupy Kęty S.A. za kreowanie postaw proekologicznych (2017 r.)

.
Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za organizację i przeprowadzenie akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2018” (2018 r.)

.
Podziękowanie od Grupy Kęty S.A. i Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia za współpracę przy projekcie „Sprzątamy Beskidy 2018” (2018 r.)

.
Podziękowania za zaangażowanie i wkład w rozwój konkursu „Góry – moje miejsce na Ziemi”, VI edycja (2018 r.)

.
Nominacja do tytułu Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich (2019 r.)

.
Pismo gratulacyjne Prezydenta Miasta Bielsko-Biała za organizację akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2019” (2019 r.)

.
Dyplom Wójta Gminy Kozy za działalność na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Kozy (2019 r.)

.
Statuetka Nadleśnictwa Bielsko za udział w akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT” (2019 r.)

.

.Podziękowania za wieloletnie wsparcie umożliwiające efektywny rozwój  konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na Ziemi” (2019 r.)

.Podziękowania za wkład w rozwój i wieloletnie wsparcie ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na Ziemi” (2020 r.)