Kontakt

Adres:

ul. 3 Maja 1 (III p.)
skr. poczt. 478
43-300 Bielsko-Biała

Telefon:

661-536-667 (Szymon Baron, prezes Oddziału)

E-mail:

bielsko@ptt.org.pl