„Tisícovky troch národov” (SK)


Na zasadnutí rady pobočky PTT v Bielsko-Biała dňa 8. júla 2014, z iniciatívy Grzegorze Gierlasińskiego, bolo navrhnuté vytvorenie nového vlastivedno-turistického odznaku PTT za zdolanie vrcholov s nadmorskou výškou viac ako tisíc metrov a za návštevu hradov a zámkov v Poľskej, Českej a Slovenskej republike. Uznesenie o zriadení odznaku bolo potvrdené hlasovaním v ten istý deň, tiež bol schválený návrh odznaku Grzegorze Gierlasińskiego.

.
Pravidlá vlastivedno-turistického odznaku PTT
„Tisícovky troch národov”
.

1. Cieľom odznaku „Tisícovky troch národov PTT” (ďalej len TTN PTT) je podporiť záujem o poznávanie hôr Poľskej, Českej a Slovenskej republiky a tiež systematicky robiť turistiku a vlastivedné výlety.
2. Plnenie odznaku TTN PTT je možné robiť vo všetkých pohoriach Poľska, Česka a Slovenska počas celého roku.
3.1. O udelenie odznaku TTN PTT je možné požiadať po splnení podmienok týchto pravidiel.
3.2. Podmienkou udelenia odznaku TTN PTT deťom do 15 rokov je, že výlety musia byť v sprievode plnoletých a skúsených horských turistov.
4.1. Dozor nad odznakom TTN PTT vykonáva Komisia GOT PTT pobočka v meste Bielsko-Biala (ďalej len Komisia GOT), ktorá pripravila pravidlá pre získanie tohto odznaku. Robí ich úpravu, ak je to potrebné, a pripravuje vzory dokumentácie.
4.2. Zistenia Komisie GOT podliehajú schváleniu predstavenstvom PTT pobočka v Bielsko-Biala.
5.1. Odznak TTN PTT je trojstupňový; sú stanovené nasledujúce stupne: bronzový, strieborný a zlatý.
5.2. Odznak sa získava v nasledujúcom poradí: bronzový, strieborný a zlatý.
5.3. V jednom kalendárnom roku je možné získať iba jeden stupeň odznaku TTN PTT.
5.4. Každý stupeň odznaku je možné plniť ľubovoľný počet rokov.
5.5. Zvyšok zdolaných vrcholov, po overení ľubovoľného stupňa odznaku v danom roku, je započítaný do počtu vrcholov pre ďalší stupeň odznaku.
5.6. Nepočíta sa vrchol, na ktorý bol výstup urobený v národnom parku, kde je turistika zakázaná a tiež opakovaný výstup na vrchol počas získavania odznaku TTN PTT.
6. Určujú sa nasledujúce pohoria:
I. Česká republika: Krkonoše, Krušné hory, Český les, Šumava, Novohradské hory, Jizerské hory, Ještědský hřbet, Králický Sněžník, Rychlebské hory, Orlické hory, Hrubý Jeseník, Moravskoslezské Beskydy, Vsetínské vrchy, Hanušovická vrchovina.
II. Slovenská republika: Javorníký, Moravsko-sliezske Beskydy, Kysucké Beskydy, Oravské Beskydy, Podbeskydská vrchovina, Kisucká vrchovina, Oravská Magura, Oravská vrchovina, Ľubovnianska vrchovina, Čergov, Busov, Pieniny, Skorušinské vrchy, Spišská Magura, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Malá Fatra, Chočské vrchy, Tatry, Žiar, Levočské vrchy, Vtáčnik, Kremnické vrchy, Veľká Fatra, Nízke Tatry, Kozie chrbty, Starohorské vrchy, Štiavnické vrchy, Javorie, Poľana, Veporské vrchy, Stolické vrchy, Muránska planina, Slovenský raj, Volovské vrchy, Čierna hora, Branisko, Bachureň, Slanské vrchy, Bukovské vrchy, Vihorlatské vrchy.
III. Poľská republika: Tatry, Beskid Żywiecki, Karkonosze, Masyw Śnieżnika, Bieszczady, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Śląski, Beskid Wyspowy, Góry Izerskie, Góry Bialskie, Góry Orlickie, Pieniny, Góry Sowie.
7. Podmienky pre získanie jednotlivých stupňov TTN PTT:
7.1 Pre všetky stupne odznaku je nutné zdolať vrcholy, ktorých výška je väčšia ako 1000 m n.m. (ale je nižšia ako 2000 m n.m.) a zároveň sú označené štítkom s názvom a nadmorskou výškou vrcholu.
I. stupeň bronzový – výstup na 20 vrcholov, najmenej po jednom vrchole vo vybranom pohorí v každom štáte;
II. stupeň strieborný – výstup na 30 vrcholov bez vrcholov z predchádzajúceho stupňa, najmenej po jednom vrchole v dvoch vybraných pohoriach každého štátu mimo vrcholov z predchádzajúceho stupňa;
III. stupeň zlatý – výstup na 40 vrcholov bez vrcholov z predchádzajúceho stupňa, najmenej po jednom vrchole v troch vybraných pohoriach každého štátu mimo vrcholov z predchádzajúceho stupňa.
7.2. Pre udelenie odznaku TTN PTT pre jednotlivé stupne sa predkladá Komisii GOT „Výkaz zdolaných vrcholov pre odznak TTN PTT” s overením z terénu, podpisom oprávnených osôb alebo fotografickou dokumentáciou žiadateľa o odznak zo zdolaného vrcholu. Výkaz môže mať rôznu podobu, tiež elektronickú. Výkaz je potrebné predložiť na overenie najneskoršie do 31. marca nasledujúceho roku.
7.3. Kladné overenie „Výkazu zdolaných vrcholov pre odznak TTN PTT“ oprávňuje plniteľa ku kúpe odznaku.
8. Overenie zdolaných vrcholov pre odznak TTN PTT:
8.1. Overenie zdolaných vrcholov sa robí vo „Výkaze zdolaných vrcholov pre odznak TTN PTT” alebo v knižočkách GOT PTT.
8.2. Overením sú: pečiatky objektov na trase, čitateľné podpisy sprievodcov GOT PTT, turistických horských vodcov a horských záchranárov, inštruktorov PZA, strážcov národných parkov, vedúcich výletov. Podpisy musia byť doplnené číslom legitimácie a (v prípade vlastnenia) pečiatkou. Za overenie sa považujú tiež fotografie zobrazujúce žiadateľa o odznak urobené na vrchole.
8.3. Horskí vodcovia a vodcovia GOT PTT sú oprávnení potvrdzovať uskutočnenie výstupu v rámci svojich právomocí v jednotlivých pohoriach, a to i v prípade, že neboli prítomní na výlete, ak sú presvedčení, že žiadateľ o odznak výlet skutočne absolvoval, a nad rámec svojich právomocí iba vtedy, ak sa zúčastnili výletu.
8.4. Odmietnutie overenia uskutočnenia výletu musí byť potvrdené (spolu so zdôvodnením) vo „Výkaze zdolných vrcholov pre odznak TTN PTT” alebo v knižočke GOT PTT.
8.5. Formulár „Výkaz zdolaných vrcholov pre odznak TTN PTT”, knižočku GOT PTT, legitimáciu a odznaky TTN PTT všetkých stupňov je možné získať v pobočke PTT v Bielsku-Białej.
9. Konečný výklad týchto pravidiel je na Komisii GOT.
10. Tieto pravidlá platia od dňa ich schválenia radou PTT pobočky v Bielsku-Bialej.

TTN PTT brazowa 4 TTN PTT srebrna 4 TTN PTT złota 4

.
K stiahnutiu: „Výkaz zdolaných vrcholov pre odznak TTN PTT”