Władze Oddziału (2023-2026)

Władzami Oddziału są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

Zarząd:

1. Szymon Baron – prezes ( szymek(at)ptt.org.pl )
2. Piotr Homa – wiceprezes
3. Sebastian Kuliński – wiceprezes
4. Jan Nogaś – wiceprezes
5. Katarzyna Talik – sekretarz
6. Jolanta Kujawska-Tomasik – skarbnik
7. Wojciech Biłko – członek
8. Daniel Hołowacienko – członek
9. Teresa Kubik – członek
10. Grażyna Żyrek – członek

od lewej: Sebastian Kuliński, Jan Nogaś, Teresa Kubik, Wojciech Biłko, Grażyna Żyrek, Piotr Homa, Katarzyna Talik, Szymon Baron, Jolanta Kujawska-Tomasik i Daniel Hołowacienko

Komisja Rewizyjna:

1. Sławomir Hałat – przewodniczący
2. Łukasz Kudelski – zastępca przewodniczącego
3. Gabriela Klimek – sekretarz
4. Miłosz Zelek – członek

od lewej: Łukasz Kudelski, Miłosz Zelek, Gabriela Klimek

Sąd Koleżeński:

1. Szymon Węgliński – przewodniczący
2. Przemysław Waga – zastępca przewodniczącego
3. Sebastian Nikiel – sekretarz
4. Andrzej Koczur – członek
5. Grzegorz Ryszawy – członek

od lewej: Szymon Węgliński, Grzegorz Ryszawy, Andrzej Koczur, Sebastian Nikiel, Przemysław Waga