Władze Oddziału (2011-2014)

Władzami Oddziału są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

.
Zarząd:

1. Szymon Baron – prezes ( szymek(at)ptt.org.pl )
2. Jan Nogaś – wiceprezes ( jnogas(at)ptt.org.pl )
3. Barbara Kania – sekretarz ( basiekk(at)o2.pl )
4. Agnieszka Kubica – skarbnik ( agnieszkakubica(at)op.pl )
5. Irena Jędrysik-Misztal ( idj(at)op.pl )
6. Bogna Stawiarska-Ślusarczyk  ( bogna.stawiarska(at)onet.pl )
7. Tomasz Węgrzyn  ( twegrzyn(at)ptt.org.pl )
.

od lewej: Bogna Stawiarska, Tomasz Węgrzyn, Barbara Kania, Irena Jędrysik-Misztal, Agnieszka Kubica, Jan Nogaś i Szymon Baron

.
Komisja Rewizyjna:

1. Dorota Sekta – przewodniczący (od 24-05-2012)
2. Roman Bułka – z-ca przewodniczącego ( bulkaroman(at)poczta.onet.pl )
3. Józef Kittner – sekretarz

4. Janusz Machulik – przewodniczący (do 24-05-2012)
.
Sąd Koleżeński:

1. Janusz Kwiatkowski – przewodniczący
2. Andrzej Popowicz – z-ca przewodniczącego
3. Kazimierz Opyrchał – sekretarz ( kaop(at)op.pl )
.

od lewej: Kazimierz Opyrchał, Janusz Kwiatkowski i Andrzej Popowicz