Konkurs fotograficzny „Wczoraj i dziś – 100 lat PTT Bielsko-Biała”

W 2024 roku obchodzimy 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku-Białej. To ważne i piękne wydarzenie. Z tej okazji serdecznie zapraszamy wszystkich członków PTT do udziału w konkursie fotograficznym. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Zarząd Oddziału

Temat 1:
Miejsca związane z historią Bielsko-Bialskiego Oddziału PTT – w przeszłości i współcześnie. Listę przykładowych miejsc > pobierz tutaj.

Temat 2:
Wydarzenia oraz ludzie współtworzący na przestrzeni lat PTT Oddział Bielsko-Biała.

Temat 3:
Dokumentacja wydarzeń i wycieczek roku jubileuszowego.

Prosimy o przesłanie:

  • 1-3 zdjęć pojedynczych lub
  • do 3 serii zdjęć, po maksymalnie 3 zdjęcia w serii (proszę w formularzu koniecznie wpisać tytuł serii dla każdego ładowanego zdjęcia lub przesłać zdjęcia na adres e-mail: konkurs.foto.PTT.BB@gmail.com).
  • zgody opiekuna (dla uczestników) niepełnoletnich > pobierz tutaj

Wymiary zdjęcia to minimum 2400 x 1300 px, a dla zdjęć panoramicznych
szerokość minimalna to 2560 px.
Maksymalny rozmiar pliku 7 MB.Nadsyłając zdjęcia oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu fotograficznego „Wczoraj i dziś – 100 lat PTT Bielsko-Biała” i w pełni akceptuję jego warunki.
2. Potwierdzam, że zgłoszone do konkursu prace nie naruszają praw, dóbr i godności osób trzecich, że posiadam pełnię praw autorskich do niego oraz
prawo do publikacji elementów / osób przedstawionych na fotografii.
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora wszystkich nadesłanych prac konkursowych, w zakresie i w zgodzie z regulaminem
konkursowym.
4. Zapoznałam/em się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez organizatora konkursu
„Wczoraj i dziś – 100 lat PTT Bielsko-Biała” w celach wynikających z regulaminu rzeczowego konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119).
5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnianie wizerunku i prac uczestnika konkursu na stronie internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych (Facebook) w celach informacyjnych i promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na legalność wykorzystania wizerunku, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Dokumenty do pobrania

Materiały promocyjne do pobrania

Pobierz wszystkie tutaj (5,46 MB) lub pojedynczo, klikając na poniższe grafiki: