Władze Oddziału (2014-2017)

Władzami Oddziału są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

.
Zarząd:

1. Szymon Baron – prezes ( szymek(at)ptt.org.pl )
2. Jan Nogaś – wiceprezes ( jnogas(at)ptt.org.pl )
3. Tomasz Rakoczy – wiceprezes ( trakoczy(at)ptt.org.pl )
4. Katarzyna Talik – sekretarz ( ktalik(at)ptt.org.pl )
5. Łukasz Gierlasiński – skarbnik
6. Grzegorz Gierlasiński
7. Dariusz Kojder
8. Grzegorz Ormaniec
9. Bogna Stawiarska-Ślusarczyk ( bogna.stawiarska(at)onet.pl )
10. Zygmunt Żydek
.

od lewej: Zygmunt Żydek, Grzegorz Ormaniec, Łukasz Gierlasiński, Dariusz Kojder, Grzegorz Gierlasiński, Katarzyna Talik, Tomasz Rakoczy, Szymon Baron i Jan Nogaś (na zdjęciu brakuje Bogny Stawiarskiej-Ślusarczyk)

.
Komisja Rewizyjna:

1. Sławomir Hałat – przewodniczący
2. Roman Bułka – z-ca przewodniczącego ( bulkaroman(at)poczta.onet.pl )
3. Andrzej Ziółko – sekretarz
.

od lewej: Andrzej Ziółko, Sławomir Hałat i Roman Bułka

Sąd Koleżeński:

1. Janusz Kwiatkowski – przewodniczący
2. Andrzej Popowicz – z-ca przewodniczącego
3. Kazimierz Opyrchał – sekretarz ( kaop(at)op.pl )
.

od lewej: Kazimierz Opyrchał, Janusz Kwiatkowski i Andrzej Popowicz (zdjęcie z 2011 r.)