Władze Oddziału (2017-2020)

Władzami Oddziału są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

.
Zarząd
:

1. Szymon Baron – prezes ( szymek(at)ptt.org.pl )
2. Jan Nogaś – wiceprezes ( jnogas(at)ptt.org.pl )
3. Tomasz Rakoczy – wiceprezes ( trakoczy(at)ptt.org.pl )
4. Katarzyna Talik – sekretarz ( ktalik(at)ptt.org.pl )
5. Łukasz Gierlasiński – skarbnik
6. Grzegorz Gierlasiński – członek
7. Alicja Gregorczyk-Jędrzejewska – członek
8. Andrzej Ziółko – członek
.

od lewej: Alicja Gregorczyk-Jędrzejewska, Andrzej Ziółko, Katarzyna Talik, Tomasz Rakoczy, Szymon Baron, Łukasz Gierlasiński, Grzegorz Gierlasiński i Jan Nogaś

.
Komisja Rewizyjna:

1. Sławomir Hałat – przewodniczący
2. Irena Dorota Jędrysik – z-ca przewodniczącego
3. Piotr Homa – sekretarz
.

od lewej: Piotr Homa, Irena Jędrysik i Sławomir Hałat

Sąd Koleżeński:

1. Andrzej Popowicz – przewodniczący (zmarł 27 marca 2019 r.)
2. Teresa Kubik – z-ca przewodniczącego
3. Ryszard Hańderek – sekretarz
4. Andrzej Głażewski – członek
.

od lewej: Andrzej Popowicz, Ryszard Hańderek, Teresa Kubik i Andrzej Głażewski