Władze Oddziału (2020-2023)

Władzami Oddziału są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

.
Zarząd
:

1. Szymon Baron – prezes ( szymek(at)ptt.org.pl )
2. Łukasz Gierlasiński – wiceprezes
3. Jan Nogaś – wiceprezes
4. Katarzyna Talik – sekretarz ( ktalik(at)ptt.org.pl )
5. Martyna Ptaszek-Pabian – skarbnik
6. Piotr Homa
7. Teresa Kubik
8. Łukasz Kudelski
9. Sebastian Kuliński
10. Grażyna Żyrek
.

Zarząd Oddziału (2020-2023)

od lewej: Łukasz Kudelski, Grażyna Żyrek, Sebastian Kuliński, Katarzyna Talik, Łukasz Gierlasiński, Teresa Kubik, Szymon Baron, Martyna Ptaszek-Pabian, Piotr Homa

.
Komisja Rewizyjna (nieukonstytuowana):

1. Sławomir Hałat
2. Dorota Miarka
3. Andrzej Ziółko.

.
Sąd Koleżeński (nieukonstytuowany):

1. Monika Baron
2. Andrzej Głażewski
3. Ryszard Hańderek
4. Witold Kubik
5. Wojciech Ślusarczyk
.