Władze Oddziału (2020-2023)

Władzami Oddziału są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

Zarząd:

1. Szymon Baron – prezes ( szymek(at)ptt.org.pl )
2. Łukasz Gierlasiński – wiceprezes
3. Jan Nogaś – wiceprezes
4. Katarzyna Talik – sekretarz ( ktalik(at)ptt.org.pl )
5. Martyna Ptaszek-Pabian – skarbnik
6. Piotr Homa
7. Teresa Kubik
8. Łukasz Kudelski
9. Sebastian Kuliński
10. Grażyna Żyrek

Zarząd Oddziału (2020-2023)

od lewej: Łukasz Kudelski, Grażyna Żyrek, Sebastian Kuliński, Katarzyna Talik, Łukasz Gierlasiński, Teresa Kubik, Szymon Baron, Martyna Ptaszek-Pabian, Piotr Homa

.
Komisja Rewizyjna:

1. Sławomir Hałat – przewodniczący
2. Andrzej Ziółko – z-ca przewodniczącego
3. Dorota Miarka – sekretarz

Sąd Koleżeński:

1. Witold Kubik – przewodniczący
2. Wojciech Ślusarczyk – z-ca przewodniczącego 
3. Ryszard Hańderek – sekretarz
4. Monika Baron
5. Andrzej Głażewski

Sąd Koleżeński (2020-2023)

od lewej: Wojciech Ślusarczyk, Andrzej Głażewski, Monika Baron, Witold Kubik, Ryszard Hańderek