Akcja „Sprzątamy Beskidy z PTT 2021” – rejon Hrobaczej Łąki (Beskid Mały) – 26 czerwca 2021 r.

Wyjątkowo późno kończyliśmy w tym roku akcję „Sprzątamy Beskidy z PTT 2021”, bo już po zakończeniu roku szkolnego. Było to podyktowane dwoma czynnikami – obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa oraz długo występującym śniegiem na górskim szlakach. Na miejsce finału wyznaczyliśmy Hrobaczą Łąkę w Beskidzie Małym.
Już tydzień temu, 18 czerwca, dwie ósme klasy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach (w tym członkowie SK PTT „Halniaki”) wybrały się w ten rejon, by po raz ostatni wspólnie spędzić czas na górskim szlaku i niejako przy okazji, w ramach naszej akcji, posprzątały trasę swojej wędrówki.
Właściwy finał miał miejsce w sobotę, 26 czerwca. Tego dnia z różnych stron w kierunku Hrobaczej Łąki zmierzały grupy młodych turystów.
Najwcześniej na szlak wyruszała grupa podopiecznych Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia z placówek w Oświęcimiu i Kętach, która miała do pokonania najdłuższą trasę z Międzybrodzia Bialskiego przez Nowy Świat na Gaiki i dalej, Małym Szlakiem Beskidzkim przez Groniczki i Przełęcz u Panienki na Hrobaczą Łąkę.
Małym Szlakiem Beskidzkim od drugiej strony wędrowała liczna grupa przedstawicieli chrzanowskiego oddziału PTT z młodzieżą z trzech Szkolnych Kół PTT (SP3 w Chrzanowie, SP8 w Chrzanowie i SP w Luszowicach), której część przy okazji posprzątała fragment niebieskiego szlaku w rejonie Zasolnicy.
Od strony Kóz wyruszyli członkowie Koła PTT w Kozach wspierani przez młodzież z placówek w Międzyświeciu i Żywcu. Zbierali oni śmieci na żółtym szlaku biegnącym przez Przełęcz u Panienki.
Ostatnią grupę stanowili członkowie bielskiego oddziału PTT, którzy tym razem sprzątali żółty szlak od strony Żarnówki Małej, koncentrujcąc się na odcinku powyżej zabudowań.
Olbrzymi wkład w organizację finału akcji wnieśli członkowie Koła PTT w Kozach, którzy przygotowali drewno na ognisko, zajęli się jego rozpaleniem i pieczeniem kiełbasek oraz zabezpieczyli zebrane śmieci, których tym razem było wyjątkowo mało. W zwiezieniu śmieci na górnym, dziurawym odcinku drogi, bardzo nam pomógł Marek Starsiak ze schroniska na Hrobaczej Łące, któremu w tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy!
A skoro wspominamy o finale, w tym roku był on nietypowy… Zabrakło tradycyjnych gier i zabaw dla uczestników, a grupy docierały do ogniska w różnym czasie. Ot, pokłosie pandemii… Na wszystkich czekały pyszne kiełbaski oraz woda i soki. Zrobiliśmy też pamiątkowe zdjęcia grupami, którymi wędrowaliśmy i sprzątaliśmy szlaki.
Łącznie w sprzątaniu szlaków w rejonie Hrobaczej Łąki wzięło udział 129 osób, w tym 92 dzieci i młodzieży. Z 23,7 kilometrów szlaków znieśliśmy zaledwie około 300 litrów śmieci. Zdajemy sobie sprawę, że wiele z nich „schowało się” już w bujnej roślinności, lecz mimo wszystko tak mała liczba śmieci bardzo nas cieszy.

W ramach akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2021” odbyły się trzy wspólne sprzątania – w rejonach Klimczoka (Beskid Śląski, 15.05), Babiej Góry (Beskid Żywiecki, 12.06.) i Hrobaczej Łąki (Beskid Mały, 26.06). Dodatkowo Młodzieżowa Rada Gminy Kozy posprzątała okolice koziańskiego kamieniołomu (08.05), koleżanki i koledzy z Koła PTT w Oświęcimiu sprzątali szlaki w rejonie Okrągilcy i Policy w Beskidzie Żywieckim (09.05), Klub Górski „Razem przez Świat” przy ŚDS w Pewli Wielkiej posprzątał rejon Ostrego Gronia w Beskidzie Makowskim (10.05), a młodzież ze Szkolnego Koła PTT „Halniaki” przy SP2 w Kozach posprzatała szlaki w rejonie Kotarza w Beskidzie Śląskim (04.06) oraz Hrobaczej Łąki (18.06), z kolei koleżanki i koledzy z Oddziału PTT w Chrzanowie dzień po sprzątaniu Babiej Góry (13.06) posprzątali Małą Babią Górę, na której nie byliśmy dzień wcześniej. Aktywni byli także seniorzy, którzy z inicjatywy Witka Kubika sprzątali szlaki podczas wycieczek na Przełęcz Przegibek i Wielką Rycerzową (Beskid Żywiecki, 28.05), Leskowiec i Gancarz (Beskid Mały, 15-16.06) oraz Tuł (Pogórze Śląskie, 19.06). Łącznie w akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2021” wzięło udział 485 osób, w tym 250 dzieci i młodzieży, którym udało się znieść z górskich szlaków 3650 litrów śmieci. Dziękujemy!
Wszystkie grupy wędrowały pod opieką przewodników górskich z Koła Przewodników PTT przy Oddziale w Bielsku-Białej oraz przewodników z chrzanowskiego oddziału PTT. Ogromne dzięki i dla Was za nieocenioną i bezinteresowną pomoc!
Czy to wszystko? Z pewnością nie. Większość Szkolnych Kół PTT działających przy oddziałach w Bielsku-Białej i Chrzanowie nie mogła organizować wycieczek w ostatnich miesiącach, lecz już uzyskaliśmy zapewnienia od opiekunów, że po wakacjach dorzucą oni swoją cegiełkę, aby nasze Beskidy były czyste. Liczymy na Was!

Akcja „Sprzątamy Beskidy z PTT 2021” odbyła się pod patronatem honorowym prezes PTT, Jolanty Augustyńskiej, a patronat medialny sprawowały redakcje „Kroniki Beskidzkiej” i portalu informacyjnego „beskidzka24.pl”. Niezwodnymi sponsorami naszego wydarzenia byli z kolei Grupa Kęty S.A. oraz Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ z Chybia. Serdecznie wszystkim dziękujemy!

SB

uczestnicy akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2021” przybywali na Hrobaczą Łąkę w mniejszych grupach

Ten wpis został opublikowany w kategorii Fundacja "Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia", Koło Przewodników, Koło PTT w Kozach, kronika - 2021, Sprzątamy Beskidy z PTT. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.