II Forum Przewodnickie PTT – Zawoja, 17-19 listopada 2017 r.

Miniony weekend 17-19.11.2017 dla naszego Oddziału PTT minął pod egidą szkoleń, prelekcji i dyskusji podczas II Forum Przewodnickiego w Zawoi. Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i ciągły kontakt z nowościami górskimi to jeden z najważniejszych elementów samokształcenia się przewodników, czyli po prostu utrzymania dobrej przewodnickiej formy. Potrzeba ciągłego doskonalenia się w przewodnickich umiejętnościach dała asumpt do organizacji specjalistycznych, cyklicznych spotkań. Tego wyzwania podjął się Jan Nogaś (O/Bielsko-Biała), przewodniczący Komisji Przewodnickiej ZG PTT. Przedsięwzięcie, nader wymagające, zostało zorganizowane z wielką dbałością i zaangażowaniem.
Piątkowy wieczór był czasem przyjazdów i ciepłych powitań znajomych z całej Polski skupionych pod jednym sztandarem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Był to również czas wykorzystany na spotkanie Zarządu Głównego PTT, na którym poruszono wiele spraw i problemów bieżących. Po żywiołowych obradach przyszedł czas na oficjalne rozpoczęcie II Forum Przewodnickiego przez jego organizatora Jana Nogasia.
Forum otworzyła prelekcja Roberta Słonki (O/Bielsko-Biała) o Wawrzyńcu Szkolniku – pierwszym beskidzkim przewodniku z Zawoi. Pomimo późnej pory oraz zmęczenia podróżą i przedłużonym posiedzeniem ZG PTT, prelekcja cieszyła się dużą frekwencją. Każdy z obecnych postać Wawrzyńca Szkolnika kojarzył, choćby z działalnością Hugona Zapałowicza, ale na pewno nikt nie spodziewał się tak wyczerpującego w swej treści odczytu, opartego na wnikliwej analizie źródeł, uzupełnionej dostępną literaturą przedmiotu i wywiadem środowiskowym. Po tak doskonale rozpoczętym wieczorze, jeszcze do późnych godzin nocnych, trwały ożywione dyskusje na gruncie przewodnickim i towarzyskim.
Kolejny dzień Forum nie był mniej bogaty w wydarzenia. Kluczowym punktem programu były specjalistyczne zajęcia teoretyczne i terenowe z Pracownikami Babiogórskiego Parku Narodowego – Anną Arcikiewicz i Tomaszem Urbańcem. W siedzibie Dyrekcji BgPN podczas prelekcji przybliżyli nam kulisy swojej pracy oraz uczulili na zagadnienia związane z ochroną przyrodniczego dziedzictwa Babiej Góry. Natomiast na zajęciach terenowych dali nam niecodzienną, wyjątkową okazję do kilkugodzinnej przechadzki po nieszlakowanych ścieżkach babiogórskich lasów w samym sercu BgPN. Zapewne tak licznego stada osobników o czerwonym zabarwieniu pracownicy Parku jeszcze nie widzieli na materiałach zarejestrowanych przez fotopułapki… Bliski kontakt z przyrodą opatrzony fachowym komentarzem, pozwolił uczestnikom forum na lepsze przyswojenie wiedzy oraz samej idei ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Babiej Góry. Zachwyceni wędrowaniem w babiogórskim chaszczu, po zakończonych zajęciach wróciliśmy na późny, aczkolwiek smakowity posiłek. Tak pokrzepieni i zregenerowani kawusią, mogliśmy dalej uczestniczyć w kolejnych zajęciach przewidzianych przez organizatora.
Wysłuchaliśmy zatem relacji z wyprawy trekkingowe Oddziału PTT z Bielska-Białej do Skandynawii. Prelekcję wygłosił Szymon Baron z właściwym dla siebie pełnym energii i entuzjazmu stylu.
Kolejnym punktem programu przewidzianym na sobotni wieczór był panel dyskusyjny na temat przewodnictwa w PTT (jego roli i formy, identyfikacji z organizacją, ograniczeń i niezbędnych zmian). Dyskusja w szerszym gronie przewodników pozwoliła na dostrzeżenie wielu problemów, wymianę doświadczeń, wysunięcie wniosków oraz zaplanowanie konkretnych działań. Podczas dysputy poruszono przede wszystkim temat prowadzenia wycieczek na terenie Słowacji przez polskich przewodników oraz zmian wprowadzonych w tym zakresie przez rząd słowacki. Dla PTT temat istotny, biorąc pod uwagę ofertę wyjazdową poszczególnych oddziałów. Wiele emocji wzbudziły również sprawy identyfikacji wizualnej przewodników należących, działających i utożsamiających się z PTT. Zrzeszeni w naszej organizacji przewodnicy, wywodzący się z różnych środowisk, wyrazili chęć i potrzebę wprowadzenia standardów wyróżniających przewodników PTT dotyczących ubioru (polar przewodnicki) oraz blachy. Dostrzeżono również konieczność kontynuowania podobnych szkoleniowych spotkań w ramach wzajemnego poszerzania zakresu przewodnickich umiejętności i kwalifikacji.
Po przyjęciu zasadniczych decyzji, oficjalna część forum została zakończona. Po obfitującym w wydarzenia dniu, każdy z uczestników z przyjemnością zasiadł przy wspólnym biesiadnym stole. Oczywiście nie zabrakło śpiewów przy akompaniamencie akordeonu i gitar, a nawet i tańców. Spośród uczestników Forum wyodrębniła się grupa delegatów, która udała się z gratulacjami na obchody XX-lecia mieleckiego Oddziału PTT “MKG Carpatia”, zorganizowane w pobliskim DW Diablak w Zawoi.
Ostatni dzień (niedziela) był przede wszystkim czasem pożegnań i powrotów. Niestety pierwotnego planu, zakładającego wyjście na Okraglicę i mszę świętą w Kaplicy Matki Bożej Opiekunki Turystów, nie udało się zrealizować. W małych grupach udaliśmy się w różnych kierunkach – część osób poszła na mszę do kościoła św. Klemensa i odwiedziła grób Franciszka Nowickiego, poety młodopolskiego i pomysłodawcy Orlej Perci, inni wybrali się na spacer w kierunku Hali Barankowej, z kolei koledzy z Tarnobrzega zrealizowali pierwotny pomysł i weszli na Okrąglicę. Nikt jednak nie śmiał narzekać mając za sobą bardzo udany weekend.
Cała powyższa rozprawa na temat minionych wydarzeń II Forum Przewodnickiego daje asumpt do podkreślenia roli osób, które podjęły się organizacji i prowadzenia tego wydarzenia. W pierwszej kolejności podziękowania należą się organizatorowi i pomysłodawcy całego przedsięwzięcia – Janowi Nogasiowi. Zapewne każdy z obecnych na zjeździe przewodników przyzna, że inicjatywa ogólnopolskiego spotkania Przewodników PTT była potrzebna i należy utrzymać tę tradycję.
Szczególne, serdeczne podziękowania kieruję do Ani i Tomka, pracowników Babiogórskiego Parku Narodowego, którzy zechcieli poświęcić nam swój czas oraz podzielić się z nami swoją wiedzą i pokazać nieturystyczną część babiogórskich lasów. Mam nadzieję, że współpraca między PTT a BgPN będzie w dalszym ciągu się rozwijać.
W podziękowaniach nie można pominąć oczywiście prelegentów z bielskiego oddziału: Roberta i Szymona. Odczyty to doskonała okazja do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami, ale przede wszystkim rozwijają wyobraźnię i kreatywność słuchaczy. Miejmy nadzieję, że podobne prelekcje, jak Roberta i Szymona, staną się nieodłączną częścią wszystkich spotkań przewodnickich.
Gorące podziękowania kieruję również do tej, muzycznie uzdolnionej, części naszego grona przewodnickiego, która umilała nam czas muzyką i śpiewem. Michale, Robercie, Zbyszku (gitary) i Adamie (akordeon) – dziękuję.
Na końcu chciałabym podziękować wszystkim obecnym na forum, zarówno przewodnikom, jak i Gościom. Jako osoba z krótkim stażem członkowskim w PTT z większością miałam okazję spotkać się po raz pierwszy. Dziękuję za ciepłe przyjęcie i wysłuchanie, z wielką uwagą, tego, co miałam do powiedzenia. Mam nadzieję, że z czasem będzie coraz więcej okazji do wspólnych spotkań i rozmów. Do zobaczenia 😉

Martyna Ptaszek
.

pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem Dyrekcji Babiogórskiego Parku Narodowego (fot. Z. Smajdor)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Koło Przewodników, kronika - 2017. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.