Odeszła Barbara Morawska-Nowak

Z ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 13 maja 2023 r. w wieku 87 lat odszedła od nas na zawsze ś.p. Barbara Morawska-Nowak z Oddziału PTT w Krakowie, wieloletnia Sekretarz ZG PTT, Członek Honorowy i wieloletnia działaczka Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Barbara Morawska-Nowak urodziła się 3 stycznia 1936 roku w Krakowie. Jej rodzice byli lekarzami. II wojnę światową przeżyła wraz z rodzicami w Warszawie. Po wojnie rodzina wróciła do Krakowa. W 1952 r. ukończyła XI Liceum Ogólnokształcące im. Józefy Joteyko. Studiowała biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując tytuł magistra w 1957 r.
Po studiach przez trzy lata była nauczycielką, rok – asystentką w Wyższej Szkole Rolniczej. Od marca 1962 r. pracowała w Zakładzie (później Instytucie) Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. Najpierw była tam na studiach doktoranckich, których nie ukończyła. Następnie pracowała w Bibliotece Instytutu, będąc od 1985 r. jej kierowniczką. Po przejściu na emeryturę w 1996 pracowała jeszcze do roku 2003 jako Kierownik Działu Wydawnictw Instytutu.
W Tatry wprowadziła ją matka tuż po wojnie, wiosną 1946 r. W 1955 r. odbyła kurs wspinaczkowy w podkrakowskich skałkach, a następnie kursy taternickie na Hali Gąsienicowej i w Morskim Oku. Przez osiem lat czynnie uprawiała taternictwo. W tym czasie, przez cztery lata była sekretarką Koła Krakowskiego Klubu Wysokogórskiego.
W 1964 r. wyszła za mąż, urodziła czworo dzieci. Choć życie rodzinne odsunęło ją nieco od gór, nie straciła kontaktu ze środowiskiem taternickim. Była jedną z założycieli Koła Taterników-Seniorów oraz organizatorem corocznych spotkań taternickich w Dolinie Będkowskiej i w Morskim Oku.
Do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wstąpiła jeszcze w 1949 r. Następnie od 1952 r. należała do PTTK. Podczas zebrania w Klubie pod Gruszką, 26 listopada 1981 r., wraz z mężem złożyła deklarację do PTT. Współorganizowała zebranie założycielskie Oddziału PTT w Krakowie 23 lutego 1983 r. Została wówczas sekretarzem Oddziału i pełniła tę funkcję do 1992 r. Następnie piastowała stanowiska członka zarządu Oddziału (1992-1993), ponownie sekretarza (1993-1995) i wiceprezesa (1995-2001). W latach 2007-2011 pracowała krótko w komisji rewizyjnej, by w kolejnych kadencjach pełnić kolejno funkcję prezesa (2011-2014) i wiceprezesa Oddziału (2014-2017). W latach 2017-2022 była członkiem zarządu tej, nieco wydłużonej przez pandemię koronawirusa, kadencji, a od 2022 do śmierci zasiadała w Sądzie Koleżeńskim Oddziału.
Na I Zjeździe PTT została wybrana do Zarządu Głównego, pełniąc funkcję sekretarza ZG do 2006 r., następnie do roku 2019 była członkiem Prezydium ZG, a w kadencji 2019-2022 działała jako członek Zarządu Głównego PTT.
Sztandardowe obecnie wydawnictwa PTT nie powstałyby bez jej udziału. W 1991 roku zainicjowała wydawanie biuletynu informacyjnego PTT „Co Słychać”, który redagowała samodzielnie przez wiele lat (z krótką przerwą w 1999 roku), a następnie aż do śmierci wchodziła w skład redakcji. Od 1992 roku współredagowała również „Pamiętnik PTT”, pełniąc w ostatnich latach funkcję redaktora naczelnego.
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie uhonorowało ją 10 listopada 2001 r. godnością członka honorowego,  a w 2004 r. członkostwo honorowe przyznał jej także Polskiego Związku Alpinizmu.
22 kwietnia 2023 r. jeszcze gościła w swoim mieszkaniu koleżanki i kolegów z Oddziału Krakowskiego PTT, którzy tym razem w okresie wielkanocnym, a nie jak przez wiele lat po Nowym Roku, odwiedzili ją na tradycyjnym spotkaniu.
Barbara Morawska-Nowak zmarła nad ranem, 13 maja 2023 r.

Ostatnie pożegnanie Barbary Morawskiej-Nowak odbędzie się 22 maja 2023 r. (poniedziałek). O godz. 11:40 zostanie odprawiona Msza Święta w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Cześć Jej Pamięci!

Zarząd Oddziału

Barbara Morawska-Nowak, 22 kwietnia 2023 r. (fot. Andrzej Słota)

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.