Odszedł Tadeusz Jan Mikulski

Z ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 14 lipca 2023 r. w godzinach wieczornych w wieku niespełna 91 lat odszedł od nas na zawsze ś.p. Tadeusz Jan Mikulski – były członek Oddziału PTT w Bielsku-Białej, wiceprezes Oddziału (1993-1996), zastępca przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Oddziału (1996-1999), posiadacz legitymacji reaktywowanego PTT z numerem BB-002.

Tadeusz Jan Mikulski urodził się 2 września 1932 r. w Białej Krakowskiej w patriotycznej rodzinie nauczycielskiej. Tam ukończył Gimnazjum im. Adama Asnyka. Po małej maturze w 1951 roku, rozpoczął naukę na wydziale budowy maszyn Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bielsku oraz trzyletni bielski Instytut Muzyczny w klasie fortepianu.
Po trzyletnim nakazie pracy był kierownikiem biura oddziału PTTK, a następnie przez 20 lat pracował Fabryce Pił i Narzędzi „Globus” w Wapienicy, przy której założył Koło PTTK nr 14. Następnie pracował w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Klimczok” w Szczyrku.
W ubiegłym roku gościliśmy na jego benefisie, podczas którego wspominał 70-lecia jego uprawnień przewodnickich i ratowniczych w Grupie Beskidzkiej GOPR. Posiadał także uprawnienia przodownika turystyki górskiej PTTK, przewodnika GON, przodownika turystyki narciarskiej i strażnika Straży Ochrony Przyrody. Był znakarzem szlaków i przez 30 lat znakował beskidzkie szlaki turystyczne. W latach 70. ubiegłego wieku Tadeusz J. Mikulski przyczynił się do zorganizowania służby przewodnickiej na terenie Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, obecnego Auschwitz-Birkenau.
Jako kwalifikowany przewodnik przez 24 lata był prezesem Komisji Przewodnickiej PTTK, najpierw wojewódzkiej, potem regionalnej w Bielsku-Białej. Prezesował Kołom Przewodników Beskidzkich PTTK w Bielsku-Białej i Szczyrku. Pełnił funkcję prezesa Koła Przewodników Górskich przy Grupie Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sprawował stale dyżury w stacjach GOPR. Brał udział w wielu akcjach ratunkowych. W roku 2002 powołał Polskie Stowarzyszenie Przewodników Górskich w Bielsku-Białej, zrzeszające przewodników z różnych ośrodków, pełniąc w nim funkcję prezesa przez cały okres działania.
Do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wstąpił jeszcze przed rokiem 1950. Po reaktywacji PTT, wstąpił do Oddział w Bielsku-Białej w 1993 r., pełniąc w nim funkcję wiceprezesa (1993-1996) i zastępcy przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego (1996-1999). Był też pierwszym przewodniczącym Koła Przewodników przy naszym Oddziale (od założenia w 1995 r.).
Pomimo rezygnacji z członkostwa w PTT, od czasu do czasu wspierał działalność Oddziału przedstawiając podczas prelekcji różne osoby zasłużone dla turystyki i nie tylko. Podobną działalność prowadził w Towarzystwie Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, dla którego nieodpłatnie przedstawił ponad 25 prelekcji.
W ciągu 70 lat działalności przewodnickiej organizował liczne wycieczki krajoznawcze, złazy, zloty, rajdy, czy branżowe imprezy masowe. Zapoczątkował edycję ogólnopolskich Górskich Rajdów Narciarskich Metalowców, organizował imprezy dla dzieci i młodzieży szkolnej. Prowadził niezliczone kursy dla przewodników i pilotów wycieczek. Współorganizował spotkania, odczyty, prelekcje, konkursy przyrodnicze, krajoznawcze, imprezy narciarskie, turystyki kwalifikowanej: nizinnej, górskiej, wysokogórskie wycieczki piesze.
Od lat 80. ubiegłego wieku wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, latem i zimą propagował chodzenie po górach po zdrowie ze wspomagającymi kijkami, tym samym wyprzedzając obecną modę na nordic walking.
Przez ponad 70 lat dwie priorytetowe dziedziny – turystyka i harcerstwo leżały w kręgu jego najintensywniejszych zainteresowań i zająć. Osiągnął w nich efekty, które były dla niego możliwe i wymarzone. Przy czym był człowiekiem prawym, mądrym, prowadzącym spokojny styl życia, nastawionym pozytywnie do życia, radującym się ze spotkań z przyjaciółmi. Często spotykaliśmy się w jego ulubionych Delicjach przy Placu Chrobrego.
Tadeusz Jan Mikulski odszedł 14 lipca 2023 r. w godzinach wieczornych.

Informujemy, że uroczystości pogrzebowe ś.p. Tadeusza Jana Mikulskiego odbędą się 19 lipca 2023 r. (środa) w kościele pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej o godzinie 14:00.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd Oddziału

Tadeusz Jan Mikulski podczas swojego benefisu, 22.08.2022 r.

(w opracowaniu biogramu częściowo wykorzystano tekst St.Biłki z TMZBB)

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.