„Rzym – miasto na siedmiu wzgórzach” – prelekcja Martyny Ptaszek – 19 września 2017 r.

Na dzisiejszej prelekcji zostaliśmy zabrani przez Martynę Ptaszek do zabytków starożytnego Rzymu. Prelegentka pokazała nam zdjęcia z pobytu w Rzymie. Z racji swoich zainteresowań i wykształcenia, skupiła się na pozostałościach (ruinach) budowli, które powstały w czasach Republiki i Cesarstwa Rzymskiego. Zdjęcia aktualnego stanu budowli były urozmaicone zdjęciami rekonstrukcji, które powstawały, np. do potrzeb filmów oraz rekonstrukcjami (animacjami) komputerowymi.
Usłyszeliśmy m.in. o Forum Boarium zlokalizowanym na brzegu Tybru, ze świątynią Herkulesa i Portunusa, Forum Romanum powstałym w otoczeniu sześciu wzgórz rzymskich, z łukiem Augusta i świątynią Saturna, Forum Cezara, Forum Augusta i Forum Trajana, które są zlokalizowane w pobliżu Forum Romanum, budowlach na wzgórzu Palatyn (Circus Maximus) i wzgórzu Kapitol. Wzgórze Kapitol zabudowane jest obecnie bardziej współczesnymi obiektami. Została przypomniana legenda o gęsiach kapitolińskich, które uratowały Rzym podczas napadu Galów. Mowa była także o największej budowli starożytnego Rzymu, którym było Koloseum. Trybuny tego olbrzymiego amfiteatru mogły pomieścić ok. 50 tys. widzów i były zadaszone. Wspomniane zostały także mury i bramy starożytnego Rzymu oraz Łuki Triumfalne (Konstantyna Wielkiego i Septymiusza Sewera).
Mówiąc o budowlach Starożytnego Rzymu, trudno było nie wspomnieć o drogach rzymskich, które zaczynały się na Forum Romanum od tzw. Milliarium Aureum (złoty kamień milowy). Bite (brukowane) drogi w okresie świetności Cesarstwa liczyły prawie 80 tys. kilometrów i niektóre ich fragmenty zachowały się do dziś.
Ponieważ „wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”, w dyskusji Uczestnicy spotkania mile wspominali swoje bytności w Rzymie i wyrażali nadzieję odwiedzenia go ponownie.

AZ
.

w trakcie prelekcji

Ten wpis został opublikowany w kategorii kronika - 2017. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.