V posiedzenie Prezydium ZG PTT w Krakowie – 27 kwietnia 2024 r.

W sobotę 27 kwietnia 2024 r. w Krakowie odbyło się już V posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PTT, którego głównym celem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok oraz budżetu na rok obecny. Ponadto Prezes PTT Jolanta Augustyńska krótko omówiła program sprawozdawczego Zjazdu Delegatów zaplanowanego na 2 maja 2024 r. Natomiast Józef Hauduch przedstawił rozliczenie z wydania tomu 31 Pamiętnika PTT, zapoznał członków prezydium z planowanymi treściami kolejnego tomu oraz przedłożył problemy i potrzeby związane z nowym wydaniem. Omówiono i rozstrzygnięto kwestie konfliktów wewnętrznych. Zbigniew Jaskiernia zaprezentował również efekty swojej konsekwentnej i gigantycznej pracy włożone w ewidencję dokumentów historycznych znajdujących się w archiwum ZG. Dziękujemy za włożony trud i ogromne zaangażowanie!
W wolnych wnioskach Paweł Myślik przedstawił również propozycję na stworzenie zasobów w bazie Microsoft zawierających dokumentację generowaną przez ZG PTT. Celem tej bazy ma być łatwy dostęp do protokołów i komunikatów ZG zarówno dla jego członków jak i dla Prezesów Oddziałów. Zapowiedziano również dyskusję i konsultacje o przyszłości PTT, choć przed obecnym zarządem jeszcze rok pracy i wiele planów do dokończenia.
Kolejne spotkanie członków ZG PTT odbędzie się przy okazji Zjazdu Delegatów w Sosnowcu 25 maja 2024 r.

Martyna Ptaszek-Pabian

Posiedzenie Prezydium ZG PTT w Krakowie

Ten wpis został opublikowany w kategorii kronika - 2024. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.