Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału – 16 maja 2019 r.

W dniu 16 maja 2019 r. zebraliśmy się w naszym lokalu na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału PTT w Bielsku-Białej, by zatwierdzić sprawozdania za rok 2018 oraz wybrać delegatów Oddziału na trzyletnią kadencję. Do lokalu przybyło aż 29 członków, co osobiście bardzo mnie cieszy.
Obrady rozpoczęły się w drugim terminie o 18:15 od wyboru przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia. Na przewodniczącego wybrano Andrzeja Ziółko, z kolei sekretarzem została Katarzyna Talik.
Kolejnym punktem porządku obrad było wręczenie dyplomów za 10-letni staż oraz dyplomów i odznak za 20 i 25-letni staż członkowski w naszym Towarzystwie.
Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrano Piotra Homę (przewodniczący) i Alicję Gregorczyk-Jędrzejewską, którzy czuwali nad przebiegiem głosowań.
Sprawozdania Zarządu Oddziału, zarówno merytoryczne, jak i w zastępstwie nieobecnego skarbnika – finansowe, przedstawił prezes Oddziału, Szymon Baron. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przybliżył uczestnikom zgromadzenia Sławomir Hałat. Przed odczytaniem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego przez jego sekretarza Ryszarda Hańderka, chwilą ciszy uczczono niedawno zmarłego przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, Andrzeja Popowicza.
Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami i stwierdzeniu prawomocności obrad, jednogłośnie przyjęto i zatwierdzono sprawozdania za rok 2018.
Następnie przystąpiono do najważniejszego punktu porządku obrad – wyboru delegatów oddziału i ich zastępców na trzyletnią kadencją, w związku ze zbliżającym się Zjazdem Delegatów PTT.
Jednogłośnie na delegatów Oddziału PTT w Bielsku-Białej wybrano: Monikę Baron, Stefana Brzeźnego, Ryszarda Hańderka, Arkadiusza Kłaptocza, Łukasza Kudelskiego, Jana Nogasia, Grzegorza Pabiana, Martynę Ptaszek, Katarzynę Talik, Andrzeja Ziółko i Grażynę Żyrek. Zastępcami delegatów wybrano z kolei: Łukasza Gierlasińskiego, Norberta Owczarka, Katarzynę Paprotę i Roberta Słonkę.
Uchwalono jeszcze wnioski Oddziału na nadchodzący Zjazd Delegatów PTT, przedstawiono bieżące sprawy Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego, po czym, krótko przed 20 zakończono walne zgromadzenie.

SB
.

dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie na walne zgromadzenie

Ten wpis został opublikowany w kategorii kronika - 2019. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.