Zjazd Delegatów PTT w Zakopanem – 22 czerwca 2013 r.

W sobotę, 22 czerwca 2013 r. w budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem odbył się Zjazd Delegatów PTT, którego celem było zatwierdzenie sprawozdań PTT: merytorycznego i finansowego za rok 2012.
Zjazd otworzył prezes PTT Szymon Baron (O/Bielsko-Biała), a prowadzenie obrad zebrani powierzyli Tomaszowi Kwiatkowskiemu (O/Radom) jako przewodniczącemu, a protokołowanie – Barbarze Morawskiej-Nowak (O/Kraków). 53 przybyłych delegatów wysłuchało sprawozdań PTT przedstawionych przez Szymona Barona i Joannę Król (O/Nowy Sącz). W imieniu Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawiła Barbara Rapalska (O/Jaworzno) wnosząc o zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego przedstawił Tomasz Gawlik (O/Ostrowiec Św.). Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012 zostały przyjęte i zatwierdzone przez delegatów jednogłośnie.

SB
.

głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań

Ten wpis został opublikowany w kategorii kronika - 2013. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.