Odszedł Piotr Gawłowski

Z ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 2 marca 2022 r. w wieku 83 lat odszedł od nas na zawsze ś.p. Piotr Gawłowski – członek Oddziału PTT w Bielsku-Białej o najdłuższym stażu (począwszy od reaktywacji w 1990 r.), przewodnik beskidzki, taternik, weteran taternictwa jaskiniowego i płetwonurek.

Piotr Krzysztof Gawłowski urodził się 22 września 1938 r. w Warszawie. Z wykształcenia był mgr ekonomii. Był emerytowanym nauczycielem, a w latach 1992-1994 pełnił funkcję dyrektora Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Jego wielką życiową pasją były turystyka górska i ochrona środowiska przyrodniczego.
Po górach zaczął chodzić w 1957 r. mocno angażując się w działalność speleologiczną. Był współzałożycielem (1960) i prezesem Katowickiego Klubu Speleologicznego (1961-1962). W tym czasie organizował liczne wyjazdy dla członków i sympatyków klubu, głównie w Jurę Krakowsko-Częstochowską. Przez wiele lat uczestniczył w eksploracji i inwentaryzacji jaskiń w Polskich Karpatach Fliszowych.
Jako płetwonurek był organizatorem i kierownikiem I Polskiej Wyprawy na wybrzeża egipskiego Morza Czerwonego (RAFA 1976).
W 1984 r. uzyskał uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego i zaangażował się w organizację wycieczek z cyklu „Przewodnik czeka”. W roku 1985 r. uzyskał uprawnienia przodownika turystyki górskiej (1985), a w 1995 r. pilota wycieczek.
W 1990 r. był jednym z założycieli Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku-Białej, będąc jego członkiem nieprzerwanie przez 32 lata. W latach 1990-1993 pełnił w oddziale funkcję sekretarza, a w latach 1999-2002 był członkiem zarządu oddziału. Zaangażował się w prowadzenie wycieczek oraz przedstawianie prelekcji, głównie na bazie wypraw, w których brał udział.
Był uczestnikiem lub kierownikiem 13 wypraw górskich, z tego 8 w góry o wysokości ponad 5000 m. Zdobył m.in. Aconcaguę (1992), Mount McKinley (1997) oraz Kilimandżaro, Elbrus i Mont Blanc, a więc pięć z dziewięciu szczytów zaliczanych do Korony Ziemi. W latach 2003-2004 przeszedł w trzech etapach (częściowo samotnie) całą grań Karpat Zewnętrznych (1880 km), a w roku 2000 wraz z trzema kompanami z Wadowic do Rzymu (1650 km).
W 1990 r. był także jednym z założycieli „Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot”, pełniąc funkcję wiceprezesa w latach 1990-1993. Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego były mu szczególnie bliskie. W ramach prac Społecznej Rady Ochrony i Odnowy zabytków Jaworza działającej przy Towarzystwie Miłośników Jaworza był inicjatorem udostępnienia dla turystów uroczyska kultowego z przełomu XVIII i XIX w. (leśny kościół ewangelików) na stokach Wysokiej. Był także autorem ścieżek dydaktycznych na terenie Jaworza oraz pomysłodawcą „Szklanego Szlaku” prowadzącego z Jaworza Nałęża na Błatnią.
Był autorem przewodników turystycznych: „Jaworze” (1992), „Beskid Śląski” (1994), „Dolina potoku Jasionka i Okolice” (2010), „Jaworze i okolice – z ujęciem Beskidu Śląskiego” (2015). W 2001 miesięcznik „Dzikie Życie” opublikował fragmenty jego opracowania pt. „Osobliwości przyrody nieożywionej Beskidu Śląskiego”. Był także współautorem albumu Michał Cała „Beskidy, od Beskidu Śląskiego po Bieszczady” (1999).
Za działalność na rzecz Jaworza był nominowany do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina (2003) oraz odznaczony medalem „Zasłużony dla rozwoju Jaworza” (2014). Za działalność turystyczną odznaczono go odznaką honorową „Zasłużony Przewodnik Beskidzki” (2010) oraz „Dyplomem Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki” (2015).

Informujemy, że msza pogrzebowa Piotra Gawłowskiego odbędzie się 10 marca 2022 r. (czwartek) w kościele pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu o godzinie 16:00.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd Oddziału

Piotr Gawłowski

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.