Walne zebranie członków Koła PTT w Kozach – 14 marca 2019 r.

Dnia 14 marca 2019 r. w Domu Kultury w Kozach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, na którym przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe za okres 2016-2019. Wybrano również nowy Zarząd na kolejna kadencję, w którego skład weszli: Tomasz Węgrzyn – prezes, Angelika Węgrzyn – sekretarz, Dariusz Marek – skarbnik, Grzegorz Ryszawy i Paweł Stawiarz – członkowie.
Podziękowano również poprzedniemu Zarządowi za ciężką pracę i zaangażowanie w rozwijaniu i propagowaniu działalności turystycznej na terenie Kóz i w regionie.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych na wycieczki i do współpracy z naszym Kołem PTT w Kozach. Do zobaczenia na szlaku!

Zarząd Koła PTT w Kozach
.

nowo wybrany Zarząd Koła PTT w Kozach

Ten wpis został opublikowany w kategorii Koło PTT w Kozach, kronika - 2019. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.