Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału – 21 kwietnia 2022 r.

W dniu 21 kwietnia 2019 r. zebraliśmy się w naszym lokalu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału PTT w Bielsku-Białej, by wybrać delegatów Oddziału na trzyletnią kadencję, w tym zbliżający się XII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów PTT. Do lokalu przybyło 19 członków.
Obrady rozpoczęły się w drugim terminie o 17:15 od wyboru przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia. Na przewodniczącego wybrano Szymona Barona, z kolei sekretarzem została Katarzyna Talik. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrano Andrzej Ziółkę (przewodniczący) i Teresę Kubik, którzy czuwali nad przebiegiem głosowań.
Najważniejszym punktem porządku obrad był wybor delegatów oddziału i ich zastępców na trzyletnią kadencją. Delegatami Oddziału PTT w Bielsku-Białej wybrano: Monika Baron, Janusz Cepcer, Ryszard Hańderek, Gabriela Klimek, Witold Kubik, Sebastian Kuliński, Jan Nogaś, Martyna Ptaszek-Pabian, Jerzy Wojtal i Grażyna Żyrek, z kolei ich zastępcami zostali Alicja Gregorczyk-Jędrzejewska, Grzegorz Ormaniec i Katarzyna Talik.
Uchwalono jeszcze wnioski Oddziału na nadchodzący Zjazd Delegatów PTT, przedstawiono bieżące sprawy Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego, po czym zakończono to wyjątkowo szybkie walne zgromadzenie.

SB

członkowie PTT z bielskiego oddziału zgromadzeni na Walnym Zgromadzeniu

Ten wpis został opublikowany w kategorii kronika - 2022. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.